Konference projeku „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních“

P O Z V Á N K A

na závěrečnou konferenci

projektu TL 01000081

 „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů

v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních“,

Konference je realizována s finanční podporou TA ČR, programu ÉTA, TL01000081.

 

  1. listopadu 2020, pátek, začátek 09:15 hodin – konec cca 17:00 hodin

formou videokonference na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=5XDZW2UircA

 

vstup POUZE pro přednášející je zde Meeting https://cesnet.zoom.us/j/99086437996

09:15   Začátek videokonference – moderátorka: Mgr. Kamila Kolářová

P R O G R A M:

09:30   Zahájení                      doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

                                                doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

 

09:45   Úvod – řešitel projektu

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

10:00   MŠMT ČR

                 PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.                            

10:30   Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.

„Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0

v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických – metodika, výzkumná zpráva, shrnutí

                          Mgr. Iva Voldánová, Ph.D., Mgr. Ondřej Chrást

 

11:30   Fakulta strojní

„Průmysl 4.0 v rámci řešení FST a modifikace studijních programů FST“

                          prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Informace o využití studijních programů FST v praxi – praktické výstupy ze strany uživatelů výzkumů                      

„Příklady dobré praxe a možnosti spolupráce mezi sférou a akademickým

prostředím – spolupráce 4.0“

Mgr. Lumír Tesař – ředitel pro lidské zdroje Škoda Transportation, a. s.

 

12:15   Fakulta pedagogická

„Metodické závěry výzkumu a prezentace modifikace studijních programů FPE ZČU

v souvislosti s fenoménem Průmysl 4.0“

                             doc. PaeDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

                          Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

 

Informace o využití studijních programů FPE v praxi – praktické výstupy ze strany uživatelů výzkumů

„Potřeby škol v regionu a profil absolventa FPE ZČU“

„Možnosti spolupráce školní praxe a FPE ZČU při aplikaci výstupu projektu“

Mgr. Lukáš Rada – ředitel ZŠ TGM Rokycany

 

13:00   Přestávka na oběd

14:00   Fakulta zdravotnických studií

„Možnosti inovace vybraného studijního programu FZS v rámci fenoménu 4.0“

                            PhDr. Jitka Krocová, Mgr. Jaroslava Nováková

Informace o využití studijních programů FZS v praxi – praktické výstupy ze strany uživatelů výzkumů

„Spolupráce poskytovatele zdravotní péče se vzdělávací institucí v rámci fenoménu 4.0“

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. – náměstkyně

pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň

Mgr. Bc. Světluše Chabrová – manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP

 

15:00   Fakulta filozofická

„Bude brát Průmysl 4.0 lidem práci?“

„Vnímání technologií Průmyslu 4.0“

„Jsou studenti ZČU připravení na Průmysl 4.0?“

                                       PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D., doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

16:00   Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z. ú.

„Potřeby světa práce a spolupráce škol a zaměstnavatelů s ohledem na fenomén 4.0?“

                            Ing. Martin Frélich, doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.,  

Mgr. Matěj Mareš

16:40   Závěr

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.     

 

Těšíme se na společné online setkání.


Konference je realizována s finanční podporou TA ČR, programu ÉTA, TL01000081.