Setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání – projekt PROCSEE

Na základě zadání projektu PROCSEE se dne 30. 8. 2016 sešla v Praze v prostorách Vyšší odborné školy publicistky nově ustanovená Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání a diskutovala témata, která projekt PROCSEE otevíral v rámci předem definovaných 4 oblastech, pro něž má projekt jednotlivě vybrané své experty. Setkání byli účastni významní představitelé jak světa práce[…]

Worshopy projektu BEEHIVEs

Workshop se studenty… …byl součástí diskuzí v trianglu studenti-zaměstnavatelé-instituce a tematicky vycházel z jednotné osnovy zpracované vedením projektu. Proběhl koncem května 2016 na Vysoké škole zdravotnické v Praze (VŠZ, Medical college of nursing) ve spolupráci s vedením školy a odbornými učiteli. Skupina 19 osob se skládala jak ze studentů denního studia, tak ze studentů kombinovaného[…]