8.9.2016

SAPS

  INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:
http://www.ssvs.cz/index.php/category/saps/Oficiální stránky projektu (i s českými brožurami): https://learntowork.eu/?lang=cs
Délka projektu 24 měsíců
Termín zahájení 1.11.2016
Termín ukončení 28.2.2019
Kontraktor EURASHE –

European Association of Institutions in Higher Education (EU)

Partneři 10 (MT, SI, CZ, FR,PT, UK-SC,RS,LT,AT, EU)
 

logo_w2l

SAPS

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises

V celé Evropě, existují velké rozdíly v počtu odborných praxí nabízených pro studenty profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání (PHE).

Co se týče stáží a praxí, které jsou nabízeny malými a středními podniky, může vzniknout řada překážek, a to zejména, že:

  1. malé a střední podniky nemusí mít vhodné struktury na to, aby mohly přijímat praktikanty a stážisty
  2. pro malé a střední podniky není vždy jasná přidaná hodnota stáží
  3. PHE Instituce nemají vždy vhodné prostředky jak propagovat své studenty na velkém trhu malých a středních podniků

Za tímto účelem vznikl i projekt SAPS, jehož cílem bylo:

  • zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z PHE institucí na odborných praxích ze strany malých a středních podniků
  • odstraňování překážek pro spolupráci mezi PHE institucemi a malými a středními podniky
  • podpora pravidelné a strukturované spolupráce mezi zastřešujícími organizacemi pro PHE (národní sdružení – členové EURASHE) a organizacemi zastupujícími malé a střední podniky

Výstupy projektu:

  • Praktický soubor nástrojů pro malé a střední podniky s tématem spolupráce s institucemi PHE, přijímaní praktikantů a přidané hodnoty tohoto procesu pro podnikovou sféru.
  • Sada pokynů a doporučení (příručka kvality) a příkladů dobré praxe pro instituce PHE pro zabezpečení odborných praxí v malých a středních podnicích z pohledu řízení, strategií, vzdělávání a učení, ale také organizace samotných stáží.
  • Součástí druhé fáze projektu také byla propagační kampaň v 10 zemích Evropy cílená na zvýšení atraktivity odborných praxí, včetně jednotného webového portálu. Portál sdružuje doporučení a příklady osvědčených postupů a nástrojů, včetně těch, které byly vyvinuty v rámci projektu, a také seznam kontaktů, kde je možné nabízet studenty na umístění na odborné praxe. Plánovaným cílem do konce kampaně (říjen 2018) také byla čtvrt milionová návštěvnost webové stránky. Toho bylo dosaženo prostřednictvím kombinací národních a mezinárodních seminárních vystoupení, společné propagace s reprezentacemi MSP, propagace v médiích, jakož i využití sociálních médií a webové reklamy.

Role SPTV:

SPTV působilo v roli koordinátora projektu na české straně a realizovalo všechny jednotlivé části projektu v domácím prostředí a zároveň o nich reportovalo do mezinárodního konsorcia projektu. Pro úspěch projektu jsme také zajistili externího experta s praktickou zkušeností s organizací praxí a stáží, který nás zastupoval v mezinárodním týmu expertů. Projekt také spolupracoval s národními organizacemi sdružujícími malé a střední podniky – Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků a živnostníků v ČR a Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Koordinátor projektu v ČR: Mgr. Ondřej Chrást, kontakt: ondrej.chrast@ssvs.cz