7.11.2018

MENTORTRAIN

 AKTUÁLNÍ INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:

 

Aktuální články a informace k projektu

http://www.ssvs.cz/index.php/category/mentortrain/

Oficiální projektová stránka (postup projektu, výsledky apod.):
https://mentortrain.eu

Délka projektu 30 měsíců
Termín zahájení 1.9.2018
Termín ukončení 28.2.2021
Kontraktor Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. (ENG – CASPHE)
Partneři 7 partnerů z celkem 6 zemí (BE, ES, EE, CY, 2xSI, ES-PV).
Skupnost VSS Slovinsko,
HEZKUNTZA Baskicko,
TTK Estosko
SDRUŽENÍ PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO Česko,
Knowledge Innovation Centre Malta, European Association of Institutions in Higher Education Brusel,
JSI Slovinsko,
CIFP DON BOSCO LHII Španělsko

Projekt MENTORTRAIN

Výcvik a vybavení mentorů v malých a středních firmách, aby mohli studentům a učňům poskytovat kvalitní stáže a praxe.

Koordinátoři v ČR:           

Ondřej Chrást – ondrej.chrast@ssvs.cz
Iva Voldánová – iva.voldanova@ssvs.cz

V projektu MentorTrain si klademe za cíl zvýšit kvalitu praktické výuky studentů vyššího profesního vzdělávání, tedy úrovně 5-7 Evropského rámce kvalifikací.

Náš projektový záměr vychází z doporučení Rady Evropské unie z 15. 3. 2018, které má studentům pomoci zajistit kvalitu praxí a zjednodušit vstup na pracovní trh.

Stavíme na zkušenostech ze tří již úspěšně realizovaných projektů v oblasti profesního mentoringu (SAPS, AppTrack a MENTEE).

V rámci organizace a zajištění studentských stáží dochází k průniku zájmů partnerů ze strany vzdělávacích institucí, světa byznysu a studentů samotných. Tím, že podpoříme jejich vzájemnou spolupráci, zvýšíme šanci absolventů stáží na jejich lepší uplatnění na pracovním trhu a šanci malých a středních podniků (SMEs) k získání kvalitních zaměstnanců.

Projektoví partneři MentorTrain:

  • zmapují dovednosti a charakterové vlastnosti již zkušených mentorů;
  • vytvoří či doslova postaví jednotlivé mikro-moduly kurzu, který bude ušit méně zkušeným a začínajícím mentorům na míru jejich kompetenčním profilům. Mikrokurzy budou vycházet z přístupu zvaného „Design-thinking“. Jedná se o specifický přístup k učení, spolupráci a řešení problémů;
  • vytvoří přibližně 20 videí s krátkou stopáží, pro podporu výuky;
  • vytvoří platformu, v jejímž rámci bude docházet k předávání pedagogických dovedností mentorům z řad zkušených praktických pracovníků ze SMEs. Jedná se totiž o odborníky v jejich oboru, ne však nutně pedagogy;
  • pomohou zkušenějším mentorům se zpracováním konkrétních podrobných kvalifikačních požadavků pro jednotlivé pracovní pozice a s metodikou výuky. Projektová platforma umožní výměnu takto vytvořených metodik mezi účastníky a jejich sdílení;
  • vytvoří praktické balíčky se vzorovými formuláři a dotazníky, které budou sloužit mentorům jako podklad při výuce, poskytování feedbacku jejich studentům, stanovování obecných i podrobně definovaných cílů výuky a kroků k jejich dosažení a jako podklad při schůzkách a poradách.

Inovativní výukové plány a postupy a jejich implementace díky našim zkušeným a silným partnerům zajistí profesní rozvoj a růst mentorům z řad firemních odborníků. Propojením jejich profesních zkušeností a pedagogických dovedností budou schopni lépe komunikovat se studenty, motivovat je a předávat jim tak své zkušenosti.