3.11.2020

VIRTRAIN

 AKTUÁLNÍ INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:

 

 Aktuální články a informace k projektu

http://www.ssvs.cz/index.php/2020/11/04/virtualni-realita-ve-vyuce-sptv-partnerem-noveho-projektu-erasmus/

Délka projektu 27 měsíců
Termín zahájení 1.9.2020
Termín ukončení 30.11.2022
Kontraktor Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. (ENG – CASPHE)
Partneři

4 partneři z celkem 3 zemí (ES, IT, CZ).

C.I.F.P. ARMERIA ESKOLA L.H.I.I., Španělsko,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Itálie,

Moravian Training Institute, s.r.o. Česko,

SDRUŽENÍ PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Česko.

Projekt VIRTRAIN

Primárním cílem projektu VirTRain je INOVACE. Snahou je zvýšit kvalitu výuky a učení v odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím moderních technologií, především pak virtuální reality jako nástroje v rukou učitelů.

 

 

Koordinátoři v ČR:           

Iva Voldánová – iva.voldanova@ssvs.cz

Lenka Picek Vašková – lenka.picek.vaskova@ssvs.cz

 

VirTRain projekt si klade za cíl představit výhody virtuální reality, zmapovat potřeby školení a vyškolit učitele a rozvíjet jejich pedagogické dovednosti a překonat potenciální překážky ve využívání virtuální reality ve výuce a učení.

Klíčovou myšlenkou VirTRain projektu je prolomit obecné vnímání společnosti, že technologie snižují pozornost. Používání virtuální reality může studenty nejen více zaujmout, ale zejména jim pomoci se více soustředit a oživit hodiny výuky, jelikož je známo, že čím je výuka zábavnější a tím více a lépe se učíme.

Prostřednictvím VirTRain projektu bychom rádi ukázali, jak snadné a přístupné je použití těchto technologií pro výuku odborných jazyků v odvětví odborného vzdělávání a přípravy a chtěli bychom přinést metodiku využití virtuální reality ve výuce jazyků a také inspirativní výukové materiály.

VÝHODY Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA

 • využití „nízkoprahového“ přístupu k zavádění virtuální reality do pedagogické praxe,
 • poskytnutí praktických zkušeností s technologiemi, aby se odborníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy mohli seznámit s jejich různými formami,
 • zpřístupnění dostupnosti virtuální reality v podoblasti získávání jazykových dovedností v odborném vzdělávání pro široké odborné publikum,
 • zpřístupnění tohoto slibného nového přístupu v každodenní praxi

SPECIFICKÉ AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

 • mapování reality s cílem informovat odborníky v oblasti jazykového vzdělávání o použitelnosti virtuální reality,
 • vývoj originální metodiky pro kurzy virtuální reality,
 • účelově připravený kurz pro učitele,
 • databáze lekcí virtuální reality,
 • závěrečná metodika: Jak učit profesionální jazykové dovednosti ve virtuální realitě,
 • vícejazyčný web One-Stop-Shop – vše pro virtuální realitu v odborném vzdělávání a přípravě od začátečníků po odborníky (všechny projektové materiály a výsledky k dispozici na jednom místě).

KONEČNÝ VÝSLEDEK

 • vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem sloužící jako úložiště i jako praktický nástroj pro virtuální realitu v E&T