Virtuální realita ve výuce – SPTV lídrem Nového projektu Erasmus+

Dne 7.10. jsme se s partnery projektu sešli na tzv. Kick Off Meetingu, který se vzhledem k aktuální covidové situaci konal ve virtuálním prostředí aplikace ZOOM. Našeho prvního virtuálního setkání se zúčastnily všechny partnerské organizace, které se na projektu podílejí:

Na úvod setkání jsme si připomněli cíle projektu a nastavili jsme komunikační metody a metody projektového řízení. Následně byly na základě Ganttova diagramu diskutovány jednotlivé kroky projektu a to včetně aktuálního rozpočtu projektu. Detailně jsme také probrali jednotlivé výstupy projektu a dohodli se na následujících krocích.

V současné době je projekt ve fázi přípravy dotazníku pro výzkumné šetření, jehož cílem je mapování reality s cílem informovat odborníky v oblasti jazykového vzdělávání o použitelnosti virtuální reality. Toto dotazníkové šetření by mělo proběhnout do konce listopadu, abychom ještě před Vánoci měli k dispozici první poznatky z analýzy získaných dat.

Během setkání s námi kolegové z Moravian Training Institute sdíleli jejich zkušenosti s virtuální realitou nejen ve výuce jazyků.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.