7.11.2017

AppTrack

  AKTUÁLNÍ INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:

http://www.ssvs.cz/index.php/category/sat/

Oficiální stránky projektu výstupy:
https://apprenticetrack.eu

Délka projektu 36 měsíců
Termín zahájení 2017
Termín ukončení 2020
Kontraktor SKUPNOST VSŠ

Association of Slovene Higher Vocational Colleges (Slovenia)

Partneři 6 (2x SL, MT, CZ, HR, EURASHE)
 

APPRENTICE TRACK

APPRENTICE TRACK, Management Tools for Meaningful Apprenticeships

 

Projekt se zabývá zdokonalováním kvality výuky založené na osobní zkušenosti studenta – stáži. Vysoká kvalita stáží je nezbytná pro profesní terciární vzdělávání (PTV), které ze své podstaty nabízí intenzivní integraci výuky se světem práce ve všech aspektech. Projekt se pohybuje v úrovních 5-8 evropského zastřešujícího kvalifikačního rámce (EQF 5-8). Jeho úkolem je diverzifikovat vzdělávací příležitosti, zvýšit zaměstnavatelnost a stimulovat inovace ve prospěch studentů i celé společnosti.

Efektivní partnerství a strategické aliance mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jsou klíčovými prvky úspěšných vzdělávacích programů škol. Projekt vytváří sadu nástrojů s cílem posílit a zefektivnit proces stáží mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.

Konkrétně se projekt zaměřuje na následující úkoly a cíle:

  • Jak co nejlépe organizovat a monitorovat studentské stáže u zaměstnavatele co nejjednoduššími, ale zároveň vysoce efektivními nástroji.
  • Jak co nejlépe zajistit maximální výhody plynoucí z těchto stáží pro všechny zainteresované strany (škola, zaměstnavatel, student).
  • Jak zajistit kvalitu a relevanci studentských znalostí a dovedností a lepší používání IT technologií.
  • Jak zajistit implementaci nejnovějších poznatků v oblasti řízení kvality stáží.

Výstupy projektu:

Výstup 1:

Vypracovat konceptuální metodologický rámec pro organizaci a monitoring stáží skutečně do hloubky a podpořit lepší porozumění všech zainteresovaných stran s „Evropskou chartou kvality stáží a učňovské přípravy“ (European Quality Charter on Internships and Apprenticeships), která byla vypracovaná mládežnickými organizacemi pod záštitou Evropského fóra mládeže –  v souladu a s ohledem na národní specifika.

Indicators & Measurement Criteria

Annex 1 IO1A5 Peer-Review of Indicators & Measurement Criteria

Výstup 2:

Vývoj a testování elektronického systému pro monitoring/sledování stáží – SmartApprenticeTrack (český název v přípravě)

  • Vývoj samotného elektronického systému pro monitoring/sledování stáží
  • Vývoj mobilní aplikace pro tento elektronický systém

Výstup 3:

Školení koncových uživatelů elektronického systému (školy, firmy)

  • Návod pro koncové uživatele elektronického systému
  • Samotné školení pro různé skupiny koncových uživatelů

Další informace a podrobnosti k průběhu projektu budou zveřejňovány na těchto stránkách ve speciální sekci k projektu.

 

Koordinace projektu v ČR:

Sdružení profesního terciárního vzdělávání z. s.

Mgr. Ondřej Chrást – ondrej.chrast@ssvs.cz

PhDr. Iva Voldánová MBA – iva.voldanova@ssvs.cz

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. jan.beseda@ssvs.cz

Multiplier Event 2. 11. VOŠ Publicistiky, Praha

Program

Prezentace