Konference: Inovativní a aktivizační metody ve vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech

Kdy: 8:45-16:00 11. 4. 2023

Kde: FZS TUL Liberec, Studentská 1402/2, Liberec

  • Budova G (začátek konference)
  • Budova F (FZS TUL, workshopy)

Stručná anotace: Cílem konference je představení výstupů a výsledků z projektu nejen odborné veřejnosti. Představeny budou zejména jednotlivé výstupy projektu a také budou představeny zahraniční přístupy, které lze implementovat do výuky v nelékařských zdravotnických studijních programech. Součástí konference budou i jednotlivé praktické workshopy, které se zaměří na metodiky využitelné v osobním vzdělávacím prostředí studentů nelékařských zdravotnických programů. Workshopy Vám pomůžou osahat si interaktivní metody výuky v praxi.
Konference je pořádána v rámci řešeného projektu TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205).

Účast na konferenci bude ZDARMA, kapacita především workshopů je omezená, proto doporučujeme včasnou registraci. V případě naplnění kapacity workshopů Vám může být nabídnut jiný workshop či čas. Děkujeme za pochopení.

Registrace

Program