Zpráva z 5. Národního summitu profesního terciárního vzdělávání

Ve čtvrtek 10. listopadu se konal v krásných barokních prostorech Anglo-americké vysoké školy 5. ročník Národního summitu profesního vzdělávání.

Akci slavnostně zahájila předsedkyně Sdružení profesní terciárního vzdělávání doc. PhDr. Jitkou Němcovou, Ph.D. a rektor hostující Anglo-americké vysoké školy doc. Ing. Jiřím Schwarz, CSc. Následovalo představení projektu QALEAD, který se věnuje podpoře lídrů terciárních vzdělávacích institucí v oblasti tvorby a řízení kultury kvality. Následně vystoupil PhDr. Richard Olehla, Ph.D., prorektor hostující Anglo-americké vysoké školy pro kvalitu, který představil zkušenosti s americkou akreditací. Po přestávce prezentovala Ing. Heleny Šebková, CSc. příklady zajišťování kvality v zahraničních vysokoškolských systémech. Následně Bc. Mgr. Jakub Havlíček z Masarykovu univerzity představil rozlišené zkušenosti s profesními programy na tradiční univerzitě. Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. z Centra pro studium vysokého školství představil nástroj na hodnocení regionálního zapojení profesních vysokých škol, který vzniká v rámci projektu UASiMAP.

Dopolední blok završila panelová diskuse zaměřená Budoucnost zajišťování kvality profesního terciárního vzdělávání, které se účastnili PhDr. Tomáš Fliegl, místopředseda Národního akreditačního úřadu, již výše zmíněná Helena Šebková, Mgr. Vojtěch Tomášek, ředitel kanceláře náměstkyně ministra pro vysoké školství a Mgr. Petra Uherka místopředseda akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. Panelisté se shodli na nutnosti větší flexibility vzdělávání a většího důrazu na kontextualizaci zajišťování profesního terciárního profesního vzdělávání a menšího důrazu na vědeckou publikační činnosti pedagogů těchto škol.

Odpolední blok se věnoval využívání virtuální reality ve výuce. Zahájil ho Mgr. Lukáš Macenauer z Moravian Training Institute, který představoval výsledky projektu Virtrain. Mgr. Tereza Havránková ze Západočeské univerzity se pak zaměřila na prezentaci svých zkušeností s virtuální realitou ve výuce. Více teoretický blok pak završil doc. Ing. Petr Hořejší, Ph.D. též ze Západočeské univerzity, který ukazoval využití virtuální pro trénink budoucích učitelů a i další zajímavé aplikace pro využití virtuální reality na nižších stupních vzdělání. Národní summit pak zakončil praktický workshop, kde účastnící mohli vyzkoušet virtuální realitu naživo.