Seminář EURASHE u příležitosti předsednictví Slovenska v Radě EU – třetí mise vysokých škol

Otázka třetí mise vysokých škol, jejich zapojení do podpory rozvoje komunity v regionu a rozvoji regionu různými formami je jedním z témat, na něž je v českém prostředí stále hledána jednoznačnější odpověď. Do značné míry souvisí i s tematikou diverzifikace terciárního vzdělávání, různosti rolí a misí různých institucí či jejich částí. I tato hlediska se[…]

Podpora stáží v malých a středních firmách – start nového projektu SAPS v Brusselu

Dne 9. listopadu se v Bruselské centrále EURASHE (evropská asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání) konalo první – ustavující – setkání projektu SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises), jehož partnerem bylo také naše Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV). Projektový start proběhl za účasti všech 10 partnerů z[…]

Setkání Valné hromady SPTV v Praze 1. 11. 2016

Dne 1. 11. 2016 proběhla ve Vysoké škole zdravotnické v Praze Valná hromada Sdružení profesního terciárního vzdělávání. Jedním z hlavních bodů jednání byla dlouho připravovaná změna stanov, vyplývající ze zákonné povinnosti v rámci Nového občanského zákoníku. Součástí je změna právní formy a tím i názvu, zaniklé občanské sdružení se stalo spolkem a používá od této[…]