Seminář EURASHE u příležitosti předsednictví Slovenska v Radě EU – třetí mise vysokých škol

Otázka třetí mise vysokých škol, jejich zapojení do podpory rozvoje komunity v regionu a rozvoji regionu různými formami je jedním z témat, na něž je v českém prostředí stále hledána jednoznačnější odpověď. Do značné míry souvisí i s tematikou diverzifikace terciárního vzdělávání, různosti rolí a misí různých institucí či jejich částí. I tato hlediska se budou diskutovat v rámci semináře ‘Higher Education as a Driver of Regional Development – Applied Sciences & Research within Diversified Higher Education Systems and Their Role in Knowledge Exchange and Regional Development‘, který spolupořádá EURASHE s TU Košice a CEM Univerzity Komenského v Bratislavě pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a mládeže SR. Seminář se koná u příležitosti právě probíhajícího předsednictví Slovenska v Radě EU.

• Seminář bude v mnoha ohledech stavět na zkušenosti evropských vysokých škol a univerzit aplikovaných věd, tedy institucí z více diverzifikovaných systémů (AT, DE, DK, IE, HU), zprostředkuje ale také pohled reprezentantů regionů a podnikové sféry.

• S ohledem na některé obdobné výzvy pro české i slovenské vysoké školství je nejen plánován hlubší pohled na zkušenosti ze Slovenska, ale jako součást semináře je plánován i samostatný česko-slovenský blok pro diskuzi nad možnými řešeními.

• Po semináři je pro účastníky ze středoevropského prostoru (primárně Visegrádských zemí a Rakouska) plánována krátká neformální diskuze nad možnostmi společných projektů.

Více o semináři včetně registrací na http://www.eurashe.eu/events/seminars/regional-bratislava-2016/