Podpora stáží v malých a středních firmách – start nového projektu SAPS v Brusselu

IMG_4569-minDne 9. listopadu se v Bruselské centrále EURASHE (evropská asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání) konalo první – ustavující – setkání projektu SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises), jehož partnerem je také naše Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV).

Projektový start proběhl za účasti všech 10 partnerů z 9 zemí participujících na projektu: Malta, Slovinsko, Česká republika, Francie, Portugalsko, VB-Skotsko, Srbsko, Litva, Rakousko a jako koordinátor EURASHE. Přítomen a úvodním slovem pozdravil a uvedl partnery do projektu prezident EURASHE prof. Stéphane Lauwick z univerzity v Le Havre. Projektové konsorcium, jehož členy jsou za Českou republiku PhDr. Iva Voldánová a Mgr. Ondřej Chrást řešilo na svém úvodním jednání mnoho praktických záležitostí spojených s každodenním chodem projektu, financemi apod.

Cíle a záměry projektu jsme podrobně představili zde. V rámci České skupiny připravujeme setkání místní skupiny k tomuto projektu, jehož se účastní zástupci významných podnikatelských asociací, škol i studentů. O setkání vás budeme včas informovat. Hlavním koordinátorem pro ČR je Mgr. Ondřej Chrást, mail: ondrej.chrast@ssvs.cz – na něhož se můžete obracet s podněty a dotazy ohledně náplně projektu.

 

IMG_4568-min