8.9.2016

SAPS

  AKTUÁLNÍ INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:
http://www.ssvs.cz/index.php/category/saps/Oficiální stránky projektu (i s českými brožurami): https://learntowork.eu/?lang=cs
Délka projektu 24 měsíců
Termín zahájení 1.11.2016
Termín ukončení 28.2.2019
Kontraktor EURASHE –

European Association of Institutions in Higher Education (EU)

Partneři 10 (MT, SI, CZ, FR,PT, UK-SC,RS,LT,AT, EU)
 

logo_w2l

SAPS

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises

V celé Evropě, existují velké rozdíly v počtu odborných praxí nabízených pro studenty profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání (PHE).

Co se týče stáží a praxí, které jsou nabízeny malými a středními podniky, může vzniknout řada překážek, a to zejména, že:

  1. malé a střední podniky nemusí mít vhodné struktury tak, aby mohly přijímat praktikanty a stážisty
  2. pro malé a střední podniky není vždy jasná přidaná hodnota stáží
  3. PHE Instituce nemají vždy vhodné prostředky jak propagovat své studenty na velkém trhu malých a středních podniků

Za tímto účelem vznikl i SAPS Projekt, který má za cíl:

  • zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z PHE institucí na odborných praxích ze strany malých a středních podniků
  • odstraňování překážek pro spolupráci mezi PHE institucemi a malými a středními podniky
  • podpořit pravidelnou a strukturovanou spolupráci mezi zastřešujících organizací pro PHE (národní sdružení – členové EURASHE) a organizacemi zastupujícími malé a střední podniky

Výstupy projektu by pak měly být:

  • Praktický soubor nástrojů pro malé a střední podniky s tématem spolupráce s institucemi PHE, přijímaní praktikantů a přidané hodnoty tohoto procesu pro podnikovou sféru
  • Sada pokynů a doporučení (příručka kvality) a příkladů dobré praxe pro instituce PHE pro zabezpečení odborných praxí v malých a středních podnicích z pohledu řízení, strategií, vzdělávání a učení, ale také organizace samotných stáží.
  • Součástí projektu bude také – v druhé fázi – propagační kampaň v 10 zemích Evropy cílená na zvýšení atraktivity odborných praxí, včetně jednotného webového portálu. Portál bude sdružovat doporučení a příklady osvědčených postupů a nástrojů, včetně těch, vyvinutých v rámci projektu, a také seznam kontaktů, kde je možno nabízet své studenty na umístění na odborné praxe. Plánovaným cílem je do konce kampaně (říjen 2018) čtvrt milionová návštěvnost webové stránky. Toho bude dosaženo prostřednictvím kombinací národních a mezinárodních seminárních vystoupení, společné propagace s reprezentacemi MSP, propagace v médiích, jakož i využití sociálních médií a webové reklamy.

Role SPTV:

SPTV působí v roli koordinátora projektu na české straně a realizuje všechny jednotlivé části projektu v domácím prostředí a zároveň o nich reportuje do mezinárodního konsorcia projektu. Pro úspěch projektu jsme také zajistili externího experta s praktickou zkušeností s organizací praxí a stáží, který nás zastupuje v  mezinárodním týmu expertů. Projekt také spolupracuje s národními organizacemi sdružující malé a střední podniky – Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků a živnostníků v ČR a Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Koordinátor projektu v ČR: Mgr. Ondřej Chrást, kontakt: ondrej.chrast@ssvs.cz