Mezinárodní konzorcium projektu BuildPHE v Praze

Ve dnech 24. – 26. července proběhlo v Praze v prostorách VOSP ve Spálené ulici mezinárodní konsorcium projektu BuildPHE, podpořeného v rámci programu Erasmus+, jehož je naše Sdružení profesního terciárního vzdělávání partnerem a českým koordinátorem. Setkání se účastnili všichni partneři projektu z Polska, Chorvatska, Slovinska, Estonska, Malty a také evropské asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání[…]

Druhé mezinárodní fórum pro excelenci profesního terciárního vzdělávání – Chorvatsko 2017

Druhé mezinárodní fórum pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, které je svoláváno v rámci projektu PROCSEE (aktuality a celkově o projektu zde), se sešlo ve dnech 30.5 – 3.6. 2017 na ostrově VIS v Chorvatsku. Po předchozím jednání ve Slovinsku (psali jsme o něm zde) se opět sešlo kolem 40 expertů z 12 zemí Evropy, aby pokračovali[…]

Malé a střední podniky a stáže – první setkání a start projektu SAPS v České republice

Dne 2. května 2017 proběhlo v budově VOSP v Praze ve Spálené ulici první setkání expertní skupiny projektu SAPS (píšeme o něm podrobně zde), který má za cíl zlepšit ve všech směrech vnímání, zajišťování a uskutečňování odborných stáží studentů škol, které poskytují profesní terciární vzdělávání, v rámci malých a středních podniků. Tato oblast čelí mnoha[…]

SETKÁNÍ VALNÉ HROMADY SPTV V PRAZE 2. 5. 2017

Dne 2. května proběhla na VOSP ve Spálené ulici v Praze další Valná hromada SPTV. Sekretariát ve složení ředitelka PhDr. Iva Voldánová a tajemník Mgr. Ondřej Chrást spolu s předsedou PaeDr. Ladislavem Jirků a dalšími členy předsednictva informovali přítomné členy o mnoha záležitostech a posunech v rámci mezinárodních projektů (viz sekce projekty v rámci webu www.ssvs.cz), které[…]

Výběrové řízení na experty projektu SAPS – podpora stáží v malých a středních podnicích

Sdružení profesního terciárního vzdělávání je jedním z 10 evropských partnerů mezinárodního projektu SAPS, který má tyto cíle: zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z institucí profesního terciárního vzdělávání (PTV) na odborných praxích ze strany malých a středních podniků odstraňování překážek pro spolupráci mezi PTV institucemi a malými a středními podniky podpořit pravidelnou a strukturovanou spolupráci mezi[…]

Výzvy profesního sektoru – druhé setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v Praze (leden 2017)

Již podruhé se 23. 1. 2017 setkala Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, která byla ustanovena v rámci mezinárodního projektu PROCSEE. Setkání se uskutečnilo v prostorách Vyšší odborné školy publicistky ve Spálené ulici v Praze. O prvním setkání této komise jsme psali zde. V první polovině setkání koordinátoři projektu v rámci českého partnera SPTV seznámili přítomné s dosavadními[…]

Seminář EURASHE u příležitosti předsednictví Slovenska v Radě EU – třetí mise vysokých škol

Otázka třetí mise vysokých škol, jejich zapojení do podpory rozvoje komunity v regionu a rozvoji regionu různými formami je jedním z témat, na něž je v českém prostředí stále hledána jednoznačnější odpověď. Do značné míry souvisí i s tematikou diverzifikace terciárního vzdělávání, různosti rolí a misí různých institucí či jejich částí. I tato hlediska se[…]

Podpora stáží v malých a středních firmách – start nového projektu SAPS v Brusselu

Dne 9. listopadu se v Bruselské centrále EURASHE (evropská asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání) konalo první – ustavující – setkání projektu SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises), jehož partnerem je také naše Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV). Projektový start proběhl za účasti všech 10 partnerů z[…]

Setkání Valné hromady SPTV v Praze 1. 11. 2016

Dne 1. 11. 2016 proběhla ve Vysoké škole zdravotnické v Praze Valná hromada Sdružení profesního terciárního vzdělávání. Jedním z hlavních bodů jednání byla dlouho připravovaná změna stanov, vyplývající ze zákonné povinnosti v rámci Nového občanského zákoníku. Součástí je změna právní formy a tím i názvu, zaniklé občanské sdružení se stalo spolkem a používá od této[…]

Aktualizováno – „Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“ – Společný seminář SPTV a TERI

Společný seminář SPTV a TERI   „Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“ Kdy: 7. listopadu 2016, 10:00 hod. Kde: Budova Vyšší odborné školy publicistiky, Spálená 8, Praha 1 – Nové město AKTUALIZOVÁNO: Dostupné prezentace ze semináře ke stažení zde – heslo obdrží pouze účastníci semináře do svých mailů Dne 7. 11. 2016 proběhl v prostorách[…]