6. projektové setkání a závěrečná konference v Leuvenu

Konferenci a projektovému setkání předcházela schůze pracovní skupiny Eurashe pro celoživotní vzdělávání, které jsme se také účastnili. Pracovní skupina zasedla 13. července. Diskutovala se zde nutnost zaměřit se v celoživotním vzděláváním na využívání digitálních nástrojů. Po skončení pracovní skupiny jsme se odpoledne přesunuli na diseminační seminář EURASHE k projektu BEEHIVES. Projekt zde prezentoval Michal Karpíšek za EURASHE[…]

DISCO konference

AKTUALIZOVÁNO Seminář BEEHIVES a DISCO KONFERENCE 25. 6. – 26. 6. 2018. – Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education.

Závěrečný seminář projektu BEEHIVES se konal 25. 6. 2018 v Praze. Program ke stažení. Projekt byl zaměřen na zmapování strategických partnerství mezi profesně zaměřenými školami a praxí, sdílení zkušeností, identifikace klíčových faktorů a vytváření variantních modelů a scénářů pro efektivnější fungování a prohlubování této spolupráce. Na závěrečném semináři byly představeny výsledky projektu a webový nástroj na podporu[…]

Setkání expertů projektu BEEHIVES v Antverpách – listopad 2017

  Již pošesté se konalo setkání expertů v projektu BEEHIVEs, tentokrát se setkali v Antverpách. Sjeli se na něj opět experti ze 7 partnerských organizací, které sídlí v 6 zemích (Belgie, ČR, Německo, Malta, Velká Británie, Španělsko), z 9 zemí (Belgie, Finsko, ČR, Indie, Německo, Malta, Velká Británie, Srbsko, Španělsko). Město, kde byla založena první finanční burza na světě,[…]

Worshopy projektu BEEHIVEs

Workshop se studenty… …byl součástí diskuzí v trianglu studenti-zaměstnavatelé-instituce a tematicky vycházel z jednotné osnovy zpracované vedením projektu. Proběhl koncem května 2016 na Vysoké škole zdravotnické v Praze (VŠZ, Medical college of nursing) ve spolupráci s vedením školy a odbornými učiteli. Skupina 19 osob se skládala jak ze studentů denního studia, tak ze studentů kombinovaného[…]