Setkání expertů projektu BEEHIVES v Antverpách – listopad 2017

Sektání konzorcia projektu Beehives v Antevrpách. Listopad 2017.

Sektání konzorcia projektu Beehives v Antevrpách. Listopad 2017.

 

Již pošesté se konalo setkání expertů v projektu BEEHIVEs, tentokrát se setkali v Antverpách. Sjeli se na něj opět experti ze 7 partnerských organizací, které sídlí v 6 zemích (Belgie, ČR, Německo, Malta, Velká Británie, Španělsko), z 9 zemí (Belgie, Finsko, ČR, Indie, Německo, Malta, Velká Británie, Srbsko, Španělsko).

Město, kde byla založena první finanční burza na světě, se ukázalo jako inspirativní nejen pro výměnu finančních komodit, ale také nápadů. Krom řešení běžné projektové agendy experti představili výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na strategickou spolupráci mezi školami, zaměstnavateli a studenty. Dále pak prezentovali interpretace kvalitativní části. Prezentaci výsledků z České republiky, kterou představil výzkumník projektu Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., si můžete prohlédnout zde.

Široce a důkladně byl diskutován interaktivní nástroj pro podporu (strategické) spolupráce mezi školami, zaměstnavateli a studenty. Jeho první podoby jsme se dočkali již v prvním čtvrtletí roku 2018. Výsledky projektu byly představeny také na výroční konferenci EURASHE v dubnu 2018 v Tallinu.