Jak dále v profesním terciárním sektoru? Třetí setkání Národní komise pro jeho excelenci hledalo odpovědi.

Třetí setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání ze dne 20. listopadu 2017 se neslo v diskuzním duchu ohledně systematických a koncepčních doporučení pro hlavní „hráče“ na poli profesního terciárního vzdělávání, tedy studenty, školy (instituce) a zaměstnavatele. Doporučení, která vzešla z jednání s více jak 40 mezinárodních expertů projektu (psali jsme o něm zde), byla představena našimi českými národními experty, kteří byli vybraní ke konkrétním tématům:

  • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“, 
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,
  • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“
  • Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Samotné hledání těchto doporučení probíhalo také na základě důkladné analýzy tzv. příkladů dobré praxe, které jednotliví experti ve svých zemích identifikovali. Dohromady se v rámci projektu pracuje s více jak 100 příklady dobrých praxí, řešící konkrétní a jednotlivé problémy, se kterými se instituce, ale i zaměstnavatelé a studenti potýkají. Tato konkrétní řešení se pak promítají v obecnější doporučení, která projekt přináší.

Práce s těmito doporučeními pokračuje, budou postupně uváděny do praxe – v rámci jednotlivých zemí proběhlo několik setkání s aktivními „stakeholdery“, kde budou také tato doporučení prezentována a bude navrhováno jejich uvádění do praxe – ať již na straně legislativní v jednotlivých zemích, tak na straně institucí (škol) a zaměstnavatelů.