Druhé mezinárodní fórum pro excelenci profesního terciárního vzdělávání – Chorvatsko 2017

IMG_3091-minDruhé mezinárodní fórum pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, které je svoláváno v rámci projektu PROCSEE (aktuality a celkově o projektu zde), se sešlo ve dnech 30.5 – 3.6. 2017 na ostrově VIS v Chorvatsku. Po předchozím jednání ve Slovinsku (psali jsme o něm zde) se opět sešlo kolem 40 expertů z 12 zemí Evropy, aby pokračovali v diskuzích a zejména v definování praktických kroků pro naplňování svého poslání, tj. excelence profesního terciárního vzdělávání a to zejména se zaměřením na centrální a jihovýchodní Evropu. Každá z celkem 6 zemí projektu (sedmým partnerem je mezinárodní asociace EURASHE) ve svých zemích pořádá tzv. Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného vzdělávání  (u nás o nich píšeme zde), které na místní úrovni diskutují klíčové problémy tohoto sektoru. Výchozí bod pro jednání této mezinárodní skupiny vzešel z minulých jednání jak národních, tak mezinárodní skupiny a dal by se (zjednodušeně, nikoliv závazně) shrnout do několika krátkých definicí klíčových problémů:

Profesní terciární vzdělávání jen zřídka využívá celý svůj potenciál.

Profesní terciární vzdělávání je často uvězněno v kruhu druhořadých očekávání.

Profesní terciární vzdělávání trpí z nedostatku „vizionářského vedení“.

Profesní terciární vzdělávání také trpí z mnohočetnosti svých cílů.

Profesní terciární vzdělávání chybí nástroje – tzv. narativy – na propagaci svých úspěchů.

Profesní terciární vzdělávání nemá dostatečné nástroje pro efektivní a kontinuální rozvoj, zlepšování.

Druhé jednání opět pokračovalo v práci již dříve ustanovených 4 skupin, jenž sdružují jednotlivé experty z jednotlivých zemí k určeným konkrétním tématům. Experti za ČR jsou Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“, Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,  Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“ a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Jednotlivé pracovní skupiny, jejichž spolu-moderátory byli také zástupci SPTV ředitelka PhDr. Iva Voldánová a tajemník Mgr. Ondřej Chrást se tentokrát zaměřily na hledání konkrétních doporučení – řešení – definovaných problémů. To probíhalo také na základě důkladné analýzy tzv. příkladů dobré praxe, které jednotlivý experti ve svých zemích identifikovali. Dohromady se v rámci projektu pracuje s  více jak 100 příklady dobrých praxí, řešící konkrétní a jednotlivé problémy, se kterými se instituce, ale i zaměstnavatelé a studenti potýkají.

V následujících měsících pokračuje práce s těmito doporučeními, které pak budou publikovány a v rámci jednotlivých zemí proběhne několik veřejných akcí, kde budou také tato doporučení prezentována a bude navrhováno jejich uvádění do praxe – ať již na straně legislativní v jednotlivých zemích, tak na straně institucí (škol) a zaměstnavatelů. Hostitelem posledního, třetího, setkání této mezinárodní komise bude na konci června roku 2018 právě naše Sdružení v České republice. Zde by mělo dojít k definitivní definici konkrétních výstupů projektu a návrh jejich implementace do „života“ profesního terciárního vzdělávání ve všech jeho oblastech.

procsee-logo-300x75

IMG_3088-min

IMG_3094-min