Mezinárodní konsorcium projektu BuildPHE v Praze

20370411_10212201620094708_621846439_nlogo_buildpheVe dnech 24. – 26. července proběhlo v Praze v prostorách VOSP ve Spálené ulici mezinárodní konsorcium projektu BuildPHE, podpořené v rámci programu Erasmus+, jehož je naše Sdružení profesního terciárního vzdělávání partnerem a českým koordinátorem. Setkání se účastnili všichni partneři projektu z Polska, Chorvatska, Slovinska, Estonska, Malty a také evropské asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání (EURASHE).

Setkání konsorcia vedl hlavní koordinátor projektu prof. Marek Frankowicz, který zastupoval hlavního polského partnera projektu. Českou stranu pak zastupovali PhDr. Iva Voldánová a Mgr. Ondřej Chrást.

Konsorcium řešilo mnohé praktické otázky směřování projektu. Hlavní pozornost byla věnována výsledkům sebehodnotících zpráv 3 pilotních škol v každém státě projektu (za ČR se účastní VŠZ Praha, Caritas Olomouc a VŠTE v Českých Budějovicích). Ke konci roku se ve všech projektových zemích konaly semináře, které představily vytvořený nástroj pro sebehodnocení a rozvoj škol zaměřených na profesní terciární vzdělávání. Český seminář se konal 21. listopadu 2017.

20370393_10212201620294713_77119295_n