Úvodní setkání nového projektu SAT (Erasmus+ KA2) ve Slovinsku

Na konci září se ve slovinském Bledu konalo první setkání nového projektu SAT, ve kterém je SPTV partnerem a který byl podpořen Slovinskou agenturou s v rámci programu ERASMUS+, Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů.

Setkání se konalo v hotelu Astoria ve výstavním slovinském městě Bled, který patří jedné ze členských škol našeho slovinského partnera a hlavního koordinátora projektu Skupnost VSŠ – Slovenské asociace vyšších odborných škol (které jsou ve Slovinsku vedené v rámci terciárního vzdělávání).

Setkání se neslo v čistě pracovním duchu, nastavovaly se jednotlivé aspekty projektu, harmonogramy, či se upřesňovali konkrétně jednotlivé kroky a odpovědnost za ně napříč partnery. Projekt přináší, mimo jiné, velmi praktický nástroj pro monitoring a rozvoj stáží v rámci studia – elektronický monitorovací systém a následně mobilní aplikaci pro monitoring jednotlivých kroků v rámci již probíhající stáže – a to ze strany studenta, školy i samotného podniku, který stáž poskytuje.

Projekt za SPTV reprezentovali jeho koordinátor v rámci ČR Mgr. Ondřej Chrást, a ředitelka SPTV PhDr. Iva Voldánová, MBA.

Podrobné cíle projektu a aktuality z jeho průběhu popisujeme zde – http://www.ssvs.cz/index.php/sat/

Popis projektu a jeho cíle:

Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships (SmartApprenticeTrack system)

Projekt se zabývá zdokonalováním kvality výuky založené na osobní zkušenosti studenta – stáži. Vysoká kvalita stáží je nezbytná pro profesní terciární vzdělávání (PTV), které ze své podstaty nabízí intenzivní integraci výuky se světem práce ve všech aspektech. Projekt se pohybuje v úrovních 5-8 evropského zastřešujícího kvalifikačního rámce (EQF 5-8). Jeho úkolem je diverzifikovat vzdělávací příležitosti, zvýšit zaměstnavatelnost a stimulovat inovace ve prospěch studentů i celé společnosti.

Efektivní partnerství a strategické aliance mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jsou klíčovými prvky úspěšných vzdělávacích programů škol. Projekt vytváří sadu nástrojů s cílem posílit  a zefektivnit proces stáží mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.

Projekt se konkrétně zaměřuje na následující úkoly a cíle:

  • Jak co nejlépe organizovat a monitorovat studentské stáže u zaměstnavatele. Co nejjednoduššími, ale zároveň vysoce efektivními nástroji.
  • Jak co nejlépe zajistit maximální výhody plynoucí z těchto stáží pro všechny zainteresované strany (škola, zaměstnavatel, student).
  • Jak zajistit kvalitu a relevanci studentských znalostí a dovedností a lepší používání IT technologií.
  • Jak zajistit implementaci nejnovějších poznatků v oblasti řízení kvality stáží.

Výstupy projektu:

Výstup 1:

Vypracovat konceptuální metodologický rámec pro organizaci a monitoring stáží skutečně do hloubky a podpořit lepší porozumění všech zainteresovaných stran s  „Evropskou chartou kvality stáží a učňovské přípravy“ (European Quality Charter on Internships and Apprenticeships), která byla vypracovaná mládežnickými organizacemi pod záštitou Evropského fóra mládeže –  v souladu a s ohledem na národní specifika.

Výstup 2:

Vývoj a testování elektronického systému pro monitoring/sledování stáží – SmartApprenticeTrack (český název v přípravě)

  • Vývoj samotného elektronického systému pro monitoring/sledování stáží
  • Vývoj mobilní aplikace pro tento elektronický systém

Výstup 3:

Školení koncových uživatelů elektronického systému (školy, firmy)

  • Návod pro koncové uživatele elektronického systému
  • Samotné školení pro různé skupiny koncových uživatelů

Další informace a podrobnosti k průběhu projektu budou následovat vždy na těchto stránkách ve speciální sekci k projektu.

 

Koordinace projektu v ČR:

Sdružení profesního terciárního vzdělávání z. s.

Mgr. Ondřej Chrást – ondrej.chrast@ssvs.cz

PhDr. Iva Voldánová MBA – iva.voldanova@ssvs.cz