6.1.2020

QAlead

Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance

36 měsíců

Září 2019 – srpen 2022

Rozpočet : 327 514 EUR

7 partnerů

Žadatel: INSTITUTE OF TOURISM STUDIES Malta

Partneři:

 1. SKUPNOST VISJIH STROKOVNIH SOL REPUBLIKE SLOVENIJE – Slovinsko
 2. SDRUZENÍ PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ –Česká republika
 3. MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA -Portugal
 4. ASSOCIATION EUROPEENNE D’INSTITUTIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (EURASHE) – Belgie
 5. KNOWLEDGE INNOVATION CENTRE (MALTA) LTD – Malta
 6. INSTITUT JOZEF STEFAN – Slovinsko

 

Plánované výstupy

1. Evropský průzkum 70 vysokých a vyšších odborných škol s cílem určit:

– jak management institucí využívají Systém zajišťovaní kvality – Quality Assurence (QA) k informování při rozhodování;

– vnímání vůči QA i aktérům QA (jako jsou regulatorní organizace);

– problémy se současnými metodikami Systému zajišťovaní kvality;

– překážky účinné a efektivní implementace Systému zajišťovaní kvality v institucích

2. Příručka kvality pro management institucí se zaměřením na specifické dovednosti zajišťovaní kvality, včetně toho, jak:

(1) identifikovat institucionální misi a definovat sdílenou vizi kvality v rámci instituce;

(2) identifikovat organizační kulturu a hodnoty;

(3) používat zásady kvality a organizační kulturu jako základ pro stanovení politiky organizace v hodncení kvality;

(4) plánování činnosti  v rámci hodnocení kvality a související odpovědnosti a zdroje potřebné k jejich dosažení;

5) stanovit ukazatele a  jejich použití ke sledování a měření plnění těchto cílů;

a

(6) Navrhovat vylepšení na základě výsledků monitorovacích a měřicích činností.

 

3. Online vzdělávací kurz pro management institucí, který zahrnuje:

 1. základní principy QA
 2. odpovědnosti vrcholového managementu v oblasti systému hodnocení kvality
 3. techniky pro systém zajištění kvality shora dolů (identifikace poslání, vize a vnitřní kultury (přesvědčení a hodnoty) instituce a převést ji do strategie,
 4. stanovení cílů a monitorovacích ukazatelů pro měření kvality
 5. techniky pro systém hodnocení kvality zdola nahoru (kai-zen a management nápadů)
 6. QA lidských zdrojů, pobídek a odrazujících faktorů
 7. monitorování procesů pomocí metrik
 8. použití více zdrojů dat pro QA kurzu
 9. řízení QA v organizacích třetích stran, zejména v souvislosti s pracovním vzděláváním
 10. identifikace, řízení a sledování problémů;
 11. identifikace oblastí pro akci
 12. přijetí opatření ke zlepšení kvality
 13. interakce s externími agenturami pro kontrolu a zajišťování kvality
 14. informování zúčastněných stran o pokroku v oblasti kvality.

 

4. Další pokročilé intenzivní individuální školení pro vedoucí představitele institucí zahrnující:

 • propojení mise s vizí a strategií prostřednictvím cílů a výročních zpráv
 • používání technik správy problémů pro komplexní plánování a hodnocení kurzu
 • vytvoření systému Kaizen pro postupné zlepšování kvality na místní úrovni

5. Soubor modelových strategických rámců

 

Koordinátoři za SPTV:
Jan Beseda- jan.beseda@ssvs.cz
Ondřej Chrást – ondrej.chrast@ssvs.cz
Iva Voldánová – iva.voldanova@ssvs.cz