Sdružení profesního terciárního vzdělávání

Naše projekty

Současné mezinárodní i lokální projekty, ve kterých SPTV přímo participuje. Ostatní aktivity viz sekce O nás.

BEEHIVES

Boosting European Exchange on Higher VET and Employer Involvement in Education Structures. 2015 – 2018. Popis a aktuality uvnitř článku.

PROCSEE

Strengthening Professional Higher Education and HVET in Central & South Eastern Europe. 2015 – 2018. Popis a aktuality uvnitř článku.

BuildPHE

Building Professional Higher Education Capacity in Europe. 2015 – 2017. Popis a aktuality uvnitř článku.

SAPS

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises. 2016 – 2018. Popis a aktuality uvnitř článku.

HAPHE

Harmonisation of Approaches to Professional Higher Education in Europe. 2011 – 2014. Popis a výstupy uvnitř článku.

APPRENTICETRACK

Management Tools for Meaningful Apprenticeships. 2017 – 2020. Popis a aktuality uvnitř článku.

MENTORTRAIN

Výcvik a vybavení mentorů v malých a středních firmách, aby mohli studentům a učňům poskytovat kvalitní stáže a praxe. 2018 – 2021. Popis a aktuality uvnitř článku.

TAČR-ÉTA SE ZČU A VÚPI

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických. 2018-2020.

QALead

Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance. 2019-2022.

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů

2020-2022. Projekt TAČR ÉTA 3 – SPTV s VŠZ, TUL, CSVŠ.

VIRTRAIN

2020 – 2022. Virtual Reality in Teaching

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (dále jen SPTV) je samosprávnou organizací, která sdružuje vzdělávací instituce a fyzické osoby působící v oblasti profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v České republice. Hlavním cílem a posláním je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje podporou zájmů profesně zaměřených vysokých škol a vyšších odborných škol, podporou jejich vzájemné spolupráce a výměny zkušeností, zprostředkováním a sdílením informací a zkušeností ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáhá také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává. SPTV je jediným českým zástupcem v EURASHE - evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání.

O nás

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (dále jen SPTV) je samosprávnou organizací, která sdružuje vzdělávací instituce a fyzické osoby působící v oblasti profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v České republice. Hlavním cílem a posláním je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje podporou zájmů profesně zaměřených vysokých škol a vyšších odborných škol, podporou jejich vzájemné spolupráce a výměny zkušeností, zprostředkováním a sdílením informací a zkušeností ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáhá také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává. SPTV je jediným českým zástupcem v EURASHE - evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání.
Základní informace o činnosti a poslání SPTV

V současné době je hlavní činnost SPTV zaměřena hlavně na: - vybudování funkčního systému, který zprostředkuje výměnu a sdílení informací a zkušeností nejen mezi členy SPTV, ale i mezi všemi subjekty zainteresovanými v oblasti profesně zaměřeného terciárního vzdělávání - odborné konzultace v sektoru profesního terciárního vzdělávání - práci v národních i mezinárodních projektech a zprostředkování jejich výstupů všem zainteresovaným subjektům včetně vládních i nevládních orgánů a institucí - aktivní spolupráci v rámci svého členství v EURASHE - informační činnost ve sdělovacích prostředcích vydáváním zpráv a dalších publikací.

 • koncepční práce

  v oblasti rozvoje různých úrovní a forem profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, spolupráce na národních i mezinárodních projektech s touto tématikou

 • Členství v Eurashe

  od svého vzniku v roce 1991 je SPTV členem této mezinárodní organizace - evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání.

 • KOORDINACE

  činnosti a rozvoje vzdělávacích institucí v oblasti terciárního vzdělávání. Platforma pro podporu rozvoje profesně zaměřeného terciárního vzdělávání a výměnu zkušeností.

 • informování a propagace

  Informování odborné i laické veřejnosti o aktivitách SPTV a o činnosti Eurashe a propagce profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v České republice i v rámci EU

Vznik a členství SPTV

SPTV bylo založeno v roce 1991 12 školami, které se zúčastnily velkého nizozemsko-českého projektu na rozvoj profesního terciárního vzdělávání. SPTV zůstává nadále organizací otevřenou pro každou školu, jejíž celkové záměry se shodují s posláním sdružení. Proto stanovili členové SPTV několik obecných kriterií pro členství. Činnost SPTV je hrazena z členských příspěvků a prostředků z grantů a projektů.

Konference, semináře a mezinárodní projekty

Příprava a koordinace mezinárodních i tuzemských projektů, seminářů a konferencí, které přispívají k trvalému zvyšování kvality a prestiže profesního terciárního vzdělávání a ke zvyšování kvalifikace jejich učitelů a managementu.

SPTV v mezinárodních organizacích

V roce 1993 bylo SPTV přijato jako první organizace z nečlenských zemí Evropské unie do EURASHE, evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání.

Stanovy

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všechny fyzické osoby, které jsou členy Sdružení, a dva pověření zástupci každého člena Sdružení, který je právnickou osobou….

NÁŠ TÝM

Hlavním orgánem SPTV Valná hromada, v mezidobí řídí SPTV stálá Rada, sdružení má také sekretariát, který se celkově podílí na tuzemské i mezinárodní činnosti
Nahraný obrázek

Jitka Němcová

Předsedkyně SPTV
Nyní zastává pozici rektorky na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. a je také místopředsedkyní České konference rektorů. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na oblast vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků. Pracovala jak ve zdravotnictví, tak ve zdravotnickém školství, a to jako učitelka a také jako ředitelka na zdravotnické škole. Na MŠMT působila v pozici gestora zdravotnického školství.
Nahraný obrázek

Milena Kolářová

místopředsedkyně SPTV
Member of the Accreditation Committee for Professional Tertiary Education. Milena is a founder of the Tertiary Professional School of Entrepreneurship in Prerov and until 2013 in the management of the College of Logistics in Prerov. She has expertise in linking with the world of work, qualifications and quality issues.
Nahraný obrázek

Ondřej Chrást

tajemník SPTV
V rámci SPTV koordinuje několik mezinárodních projektů a věnuje se správě webu a organizaci činnosti kanceláře.
Nahraný obrázek

Jan Beseda

ředitel SPTV
Nahraný obrázek

Michal Karpíšek

Vedoucí kanceláře SPTV 1994 – 2016; 2016-2021 Generální tajemník EURASHE, Senior Policy Expert at E³UDRES² European University

KNIHOVNA MATERIÁLŮ K PROFESNÍMU TERCIÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od EURASHE. Hledáte-li vládní a evropské dokumenty, politická doporučení odborného sektoru či základní materiály o oboru - jste zde správně.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SPTV

Co nového se děje v SPTV a terciárním vzdělávání

Kontaktujte nás