Sdružení profesního terciárního vzdělávání

Naše projekty

Současné projekty, ve kterých SPTV přímo participuje. Ostatní aktivity viz sekce O nás.

BeeHIVE

Projekt popis uvnitř článku.

PROCSEE

Popis projektu uvnitř článku.

BuildPHE

Popis projektu

SAPS

Popis projektu

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) je samosprávná organizace sdružující část vyšších odborných škol a vysokých škol v České republice. Zaměřuje se na rozvoj vyššího odborného vzdělávání a rozvoj neuniverzitního vysokoškolského sektoru.

O nás

Základní informace o činnosti a poslání SPTV

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (dříve Sdružení škol vyššího studia) je samosprávnou organizací části vyšších odborných škol a vysokých škol v ČR. Bylo založeno, aby zastupovalo zájmy těchto škol, přispívalo k jejich rozvoji a napomáhalo při formulování a řešení problému, s nimiž se celý proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného, neuniverzitního sektoru vysokého školství střetává. SPTV napomáhá vzájemné spolupráci členských škol a výměně jejich zkušeností, usnadňuje kontakt jednotlivých členů, snaží se vytvářet podmínky pro jejich kvalitativní růst, vytváří vědomí sounáležitosti a společného zájmu. SPTV se zaměřuje na podporu takového rozvoje vyššího odborného studia, který by napomohl transformaci některých vyšších odborných škol do případného neuniverzitního vysokoškolského sektoru. Zároveň však cítí potřebu profilace a rozvoje kvality vyššího odborného studia.

 • koncepční práce

  v oblasti rozvoje a strukturace různých úrovní a forem profesně zaměřeného vzdělávání po střední škole (tzv. terciárního vzdělávání)

 • koordinace

  činnosti a rozvoje vyšších odborných škol a zprostředkování informací potřebných pro formulování jejich záměrů a plánů

 • propagace

  myšlenky vyššího odborného a neuniverzitního vysokého vzdělávání

 • informování

  zainteresované laické a odborné veřejnosti

Vznik SPTV

SPTV bylo založeno v roce 1991 12 školami, které se zúčastnily velkého nizozemsko-českého projektu na rozvoj profesního terciárního vzdělávání. V současnosti má SPTV 19 členů. SPTV zůstává nadále organizací otevřenou pro každou školu, jejíž celkové záměry se shodují s posláním sdružení. Proto stanovili členové SPTV několik obecných kriterií pro členství. Činnost SPTV je hrazena z členských příspěvků a prostředků z grantů a projektů.

Konference, semináře

Příprava a koordinace mezinárodních i tuzemských projektů, seminářů a konferencí, které přispívají k trvalému zvyšování kvality a prestiže členských vyšších odborných škol a ke zvyšování kvalifikace jejich učitelů a managementu.

SPTV v mezinárodních organizacích

V roce 1993 bylo SPTV přijato jako první organizace z nečlenských zemí Evropské unie do EURASHE, evropské asociace národních asociací neuniverzitního sektoru a jednotlivých vysokých odborných škol.

Stanovy

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všechny fyzické osoby, které jsou členy Sdružení, a dva pověření zástupci každého člena Sdružení, který je právnickou osobou….

NÁŠ TÝM

Tým SPTV je plný zkušených odborníků.
Nahraný obrázek

Michal Karpíšek

Vedoucí kanceláře
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Nahraný obrázek

Ladislav Jirků

Předseda
Emeritní rektor a jeden ze zakladatelů veřejné Vysoké školy polytechnické Jihlava, který na této vysoké škole stále působí. Jako člen Zastupitelstva Kraje Vysočina je předsedou školského výboru zastupitelstva. Je dlouholetým předsedou Sdružení profesního terciárního vzdělávání SPTV.
Nahraný obrázek

Iva Voldánová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Nahraný obrázek

Ondřej Chrást

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque

O profesním terciárním vzdělávání...

WEB v rekonstrukci, prosíme o trpělivost - Podrobné materiály související s rozvojem profesního terciárního vzdělávávní u nás i v Evropě

2012 - 2015 Politika profesního terciárního vzdělávání v Evropě. Při příležitosti jednání ministrů (vysokého) školství v Bukurešti 26.-27. dubna 2012 představilo EURASHE svůj politický dokument pro nadcházející období "Towards a Diversified, Responsive and Competitive European Higher Education", na jehož přípravě se výrazně podíleli i členové SDRUŽENÍ PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V SPTV

Co nového se děje v terciárním vzdělávání

Kontaktujte nás