Jak vybrat stážistu a vytvořit stáž tak, aby byla prospěšná oběma stranám?

Autor: Jan Beseda

(Článek je placenou spoluprací v rámci projektu Erasmus+ Mentortrain.)

Ze stáže mohou profitovat obě strany. Firma získá potenciálního nového zaměstnance a stážista cenné zkušenosti. Vytvořit kvalitní stáž však vyžaduje jasný plán a orientaci v problematice. Projekt MentorTrain vás celým procesem provede.

Proces celé stáže nezačíná až ve chvíli, kdy stážista dorazí k vám do firmy, ale už ještě dříve. Je potřeba vytvořit plán a provést řadu dalších úkonů. Online kurz MentorTrain, který vznikl z programu Erasmus+ a je všem zájemcům k dispozici bezplatně na www.mentortrain.eu, nabízí návod, jak celým procesem projít, na co se zaměřit a poskytuje cenné tipy, kde načerpat další informace.

Celý kurz má 6 modulů

Celý kurz je bezplatný a skládá se ze 6 modulů. Každý modul je pak rozčleněn na několik dílčích témat, které popisují konkrétní problematiku. Je zcela na vás, jestli jednotlivými moduly projdete v chronologickém pořadí, nebo zda si zvolíte jen některé z nich.

Moduly, které kurz nabízí, jsou:

– Požadavky na mentorství,

– Příprava na mentorství,

– Přivítání stážisty na pracovišti,

– Školení na pracovišti,

– Hodnocení mentorských aktivit,

– Hodnocení a zpětná vazba na mentorství.

 Každý modul se orientuje na jednu konkrétní problematiku. Například v rámci modulu “Příprava na mentorství” obsahuje právní předpisy, které je potřeba znát při uzavírání smluv. Nabízí návrhy mentorských plánů a plánů stáže, upozorňuje na nutnost výběru mentora, který všechny tyto věci musí znát. V rámci prvního modulu vám kurz pomůže udělat si plán, jak stáž bude vypadat. Rozpracujete si, co chcete stážistu naučit, s přihlédnutím k oboru, který studuje. Dozvíte se, co stážista může udělat pro firmu, jaké pravomoci a přístupy může dostat apod.

V rámci druhého modulu získáte informace o tom, jak připravit stážistovi pracovní prostředí, pracovní místo, případně také další pracovní pomůcky, jako jsou ochranné pomůcky, pokud je během stáže bude potřebovat.

Až v další fázi nastává Den 1, kdy stážista přichází na pracoviště. Kurz vám pomůže se stážistou projít charakteristiky a cíle jeho působení ve vaší společnosti a pomůže vám se začleněním stážisty do pracovního procesu.

Součástí stáže často bývá i školení, kterému se věnuje čtvrtý modul. Je potřeba dopředu vybrat, kdo školení provede, zda na to stačí mentor, nebo zda je potřeba oslovit nějakého specialistu na konkrétní programy či software, který školení zajistí.

Pátý modul se věnuje hodnocení mentorských aktivit. Se stážistou je ze začátku třeba komunikovat velmi často, ptát se ho, jak stáž vnímá, jestli nepotřebuje nějaké rady či pomůcky a neztrácí se v zadané práci. Je potřeba s ním komunikovat jeho výstupy a dávat mu zpětnou vazbu. Až po čase je teprve možné nechat stážistu pracovat zcela samostatně.

Poslední, šestý modul, je zaměřen na zpětnou vazba pro samotného mentora. Stážista má možnost se v rámci hodnocení vyjádřit, nakolik pro něj byla stáž přínosná, co by změnil atd. V rámci posledního kroku také dojde k úplnému ukončení stáže a případné diskuzi, zda má stážista zájem nastoupit do firmy v rámci nějakého typu pracovního úvazku.

Každé téma nabízí strukturu a návod

Každý modul je rozdělen na několik témat. Ta mají vždy stejnou strukturu, kterou se snaží účastníky kurzu vést, a to:

– Přečtěte si,

– Podívejte se,

– Udělejte,

– Další zdroje.

První část je velmi edukativní a obsahuje informace o každé z problematik. Druhá část obsahuje krátká návodná videa a třetí nabízí možnost aktivně si vyzkoušet různé části. Ve čtvrté části je nabídka dalších zdrojů k bližšímu prozkoumání.

Kurz obsahuje celkem 22 lekcí, z nichž každá trvá maximálně 30 minut. Po absolvování kurzu budete mít povědomí o problematice stáží, získáte řadu informací a návodů, jak řešit jednotlivé situace, informace o tom, jaká problematika vás může čekat a cenné tipy, kde načerpat další informace. Kurz je zájemcům nabízen v několika jazycích, a to v češtině, angličtině, španělštině, baskičtině, slovinštině a estonštině.