Malé a střední podniky a stáže – první setkání a start projektu SAPS v České republice

IMG_2930

Dne 2. května 2017 proběhlo v budově VOSP v Praze ve Spálené ulici první setkání expertní skupiny projektu SAPS (podrobně jsme o něm psali zde), jehož cílem bylo ve všech směrech zlepšit vnímání, zajišťování a uskutečňování odborných stáží studentů škol, které poskytují profesní terciární vzdělávání v rámci malých a středních podniků. Tato oblast čelí mnoha problémům a překážkám, které měl právě tento projekt pomoci odstraňovat. Projekt navazoval na další projekty v rámci SPTV a do budoucna měl poskytnout nástroje pro pomoc právě malým a středním podnikům, školám i studentům při zajišťování a uskutečňování praxí. V plánu byla také propagační kampaň v 10 zemích Evropy, cílená na zvýšení atraktivity odborných praxí, včetně jednotného webového portálu. Portál sdružuje doporučení a příklady osvědčených postupů a nástrojů, včetně těch vyvinutých v rámci projektu a také seznam kontaktů, kde je možno nabízet své studenty na umístění na odborné praxe.

Setkání bylo přítomno více jak 20 účastníků, mezi kterými byli také zástupci významných organizací sdružující právě malé a střední podniky: Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory.

Diskuze, kterou moderoval Mgr. Ondřej Chrást, koordinátor projektu v rámci ČR, byla zaměřena především na očekávání všech stran – zaměstnavatelů, škol i studentů v rámci stáží a to jak před stáží, v jejím průběhu i po ní. Diskuze sloužila jako vstupní materiál pro mezinárodní jednání expertní skupiny, která se pokusila definovat hlavní kritéria kvality v rámci jednotlivých partnerů účastných na procesu stáží. Jedním z důležitých spolupracovníků projektu byla také v rámci výběrového řízení vybraná expertka paní Romana Nováčková (z Hospodářské komory), která přítomným představila probíranou tématiku z pohledu právě malých a středních podniků.

Projekt pokračoval několika mezinárodními i lokálními setkáními nad jednotlivými klíčovými oblastmi.