Malé a střední podniky a stáže – první setkání a start projektu SAPS v České republice

IMG_2930

Dne 2. května 2017 proběhlo v budově VOSP v Praze ve Spálené ulici první setkání expertní skupiny projektu SAPS (píšeme o něm podrobně zde), který má za cíl zlepšit ve všech směrech vnímání, zajišťování a uskutečňování odborných stáží studentů škol, které poskytují profesní terciární vzdělávání, v rámci malých a středních podniků. Tato oblast čelí mnoha problémům a překážkám, které má právě tento projekt pomoci odstraňovat. Projekt navazuje na další projekty v rámci SPTV a má do budoucna poskytnout nástroje pro pomoc právě malým a středním podnikům, školám i studentům, při zajišťování a uskutečňování praxí. Projekt také plánuje propagační kampaň v 10 zemích Evropy, cílenou na zvýšení atraktivity odborných praxí, včetně jednotného webového portálu. Portál bude sdružovat doporučení a příklady osvědčených postupů a nástrojů, včetně těch, vyvinutých v rámci projektu, a také seznam kontaktů, kde je možno nabízet své studenty na umístění na odborné praxe.

Setkání bylo přítomno více jak 20 účastníků, mezi kterými byli také zástupci významných organizací sdružující právě malé a střední podniky: Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory.

Diskuze, kterou moderoval Mgr. Ondřej Chrást, koordinátor projektu v rámci ČR, byla zaměřena především na očekávání všech stran – zaměstnavatelů, škol i studentů v rámci stáží a to jak před stáží, v jejím průběhu i po ní. Diskuze slouží jako vstupní materiál pro mezinárodní jednání expertní skupiny, která se má pokusit definovat hlavní kritéria kvality v rámci jednotlivých partnerů účastných na procesu stáží. Jedním z důležitých spolupracovníků projektu je také v rámci výběrového řízení vybraná expertka paní Romana Nováčková (z Hospodářské komory), která přítomným představila probíranou tématiku z pohledu právě malých a středních podniků.

Projekt pokračuje několika mezinárodními i lokálními setkáními nad jednotlivými klíčovými oblastmi.