První mezinárodní fórum pro excelenci profesního terciárního vzdělávání – Slovinsko 2016

spolecne-foto-uvodni-introducion

První mezinárodní fórum pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání se konalo v rámci projektu PROCSEE od 28. září do 1. října 2016 ve slovinské Logarské Dolině, v hotelu Plesnik. Toto setkání přivedlo k jednomu stolu dohromady 40 expertů z 12 zemí napříč Evropou, aby společně diskutovali výzvy a problémy, kterým čelí sektor profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v centrální a jihovýchodní Evropě.

Toto setkání následovalo po sérii místních Národních komisí pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, které se konaly v každé zemi zapojené do projektu – Informovali jsme zde a celkově o projektu PROCSEE zde.

Setkání se v jednotlivých pracovních skupinách zaměřilo na 4 témata, která jsou definována v rámci projektu a pro které každá země vybrala v otevřeném výběrovém řízení své experty. Za ČR to byli tito experti:

  • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“,
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,
  • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“
  • a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Jednotlivé pracovní skupiny, kromě sdílení zkušeností v jednotlivých státech, také provedly hluboké analýzy (tzv. root case analysis) problémů a jevů, proč v jednotlivých oblastech přetrvávají staré nebo se tvoří nové překážky bránící celkovému rozvoji a posunům v jednotlivých identifikovaných oblastech.

V následujících měsících pokračovala projektová práce, která mj. přinesla společné prohlášení a závěry z prvního mezinárodního setkání expertů. V dalších následujících fázích se pak projekt zaměřil na hledání příkladů dobré praxe v jednotlivých identifikovaných oblastech a jejich využití v rámci tvorby budoucích strategií a návrhů pro směřování profesního terciárního sektoru v centrální a jihovýchodní Evropě.

IMG_2433

 

1 komentář u „První mezinárodní fórum pro excelenci profesního terciárního vzdělávání – Slovinsko 2016

Komentáře nejsou povoleny.