Setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání – projekt PROCSEE

Na základě zadání projektu PROCSEE se dne 30. 8. 2016 sešla v Praze v prostorách Vyšší odborné školy publicistky nově ustanovená Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání a diskutovala témata, která projekt PROCSEE otevíral v rámci předem definovaných 4 oblastech, pro něž má projekt jednotlivě vybrané své experty. Setkání byli účastni významní představitelé jak světa práce (Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ČR), tak vysokoškolského vzdělávání, profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, MŠMT i zástupci studentů a profesních organizací. Koordinátorem v ČR bylo Sdružení profesního terciárního vzdělávání – SPTV. 

Mezinárodní projekt PROCSEE, ve kterém dohromady participuje 7 zemí, byl zaměřen na hodnocení existujících politik a nástrojů na podporu profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání v zemích Střední a Jihovýchodní Evropy. Jeho cílem bylo navrhnout na základě analýz a hodnocení stávajícího stavu v zapojených zemích a sdílení zkušeností doporučení pro další politiku podpory a rozvoje tohoto typu vzdělávání v celém regionu. Pro své cíle projekt vybral na základě výběrového řízení 4 experty, kteří se na základě širší diskuze v rámci Národní komise jednotlivě věnovali konkrétním určeným oblastem, tyto oblasti pak konzultovali v rámci mezinárodních setkání s experty jiných zemí a na závěr navrhli řešení v rámci své oblasti pro politiku své oblasti. Za ČR to byli tito experti:

  • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“,
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů,  
  • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“
  • a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Zápis ze setkání v PDF formátu: Přehled stavu a národníh priorit 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *