Setkání Valné hromady SPTV v Praze 1. 11. 2016

IMG_1901-min

Dne 1. 11. 2016 proběhla ve Vysoké škole zdravotnické v Praze Valná hromada Sdružení profesního terciárního vzdělávání.

Jedním z hlavních bodů jednání byla dlouho připravovaná změna stanov, vyplývající ze zákonné povinnosti v rámci Nového občanského zákoníku. Součástí je změna právní formy a tím i názvu, zaniklé občanské sdružení se stalo spolkem a používá od této doby nový název – Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.  (se zkratkou SPTV).

Dále na programu byla volba Rady SPTV, ve které všichni obhájili své předchozí mandáty.

doc. PhDr. Jitka Němcová,

PhD., Ing. Milena Kolářová

PaedDr. Ladislav Jirků.

Rada pak zvolila ze svého středu staronovým předsedou PaedDr. Ladislava Jirků.

Valná hromada rozhodovala také o přijetí nového člena – VOŠ Havířov s.r.o a také nového, dle stanov tzv. fyzického člena –  Ing. Michala Karpíška, generálního sekretáře EURASHE (evropská asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání) a dlouholetého šéfa kanceláře SPTV.

Valná hromada také projednala body vyplývající ze stanov, tj. rozpočet a zprávu o činnosti, kterou schválila. Sekretariát také představil pokroky v rámci mezinárodních projektů SPTV, jejichž je v rámci ČR partnerem a nositelem. Věnovala se též nové podobě internetových stránek a celkové činnosti sekretariátu reprezentovaného ředitelkou PhDr. Ivou Voldánovou a tajemníkem Mgr. Ondřejem Chrástem.

Dále Valná hromada probíhala v diskuzním duchu o prioritách pro budoucí činnost, která by měla reflektovat reálné potřeby oblasti profesního terciárního vzdělávání a nadále úzce spolupracovat s evropskými partnery a především evropskou asociací EURASHE, které je SPTV jako jediný zástupce z ČR členem.

IMG_1903-min