8.9.2016

BEEHiVES

   INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:
http://www.ssvs.cz/index.php/category/beehives/
Oficiální stránky projektu s výstupy: https://beehives.de
Délka projektu 36 měsíců
Termín zahájení 1.9.2015
Termín ukončení 31.8.2018
Kontraktor Duale Hochschule Baden-Württemberg
Partneři 7 (DE, BE, ES, CZ, MT, UK, EU)

Projekt BEEHiVES

Boosting European Exchange on Higher VET and Employer Involvement in Education Structures

_-logo-_-centerProjekt byl zaměřen na mapování strategických partnerství mezi profesně zaměřenými školami a praxí, sdílení zkušeností, identifikace klíčových faktorů a vytváření variantních modelů a scénářů pro efektivnější fungování a prohlubování této spolupráce. Rozsah projektu byl dán mezemi „higher VET“ (doslova vyššího odborného vzdělávání), ale jde o širší koncept než je český sektor VOŠ. Bohužel termín „higher VET“ není dosud nijak upřesněn a vymezen (Lepší pohled by snad mohla přinést v roce 2016 studie zadaná Evropskou komisí konsorciu firem (ICF, Technopolis a 3s), předběžné výsledky ale ukazují, že jde o značně nepřehledný terén – a ne zcela jasně uchopitelný termín), konsorcium partnerů tedy zkusí vzít v potaz různé úrovně a formy profesně zaměřeného terciárního/vysokoškolského vzdělávání (na úrovních kvalifikací od EQF 5).

Předmětem zájmu je zapojení zaměstnavatelů do různých fází návrhu, schvalování, akreditace, zabezpečení a hodnocení studijních programů, jejich reflexe v systematické péči o kvalitu a její zabezpečení.

Výstupy projektu:

  • Přehled přístupů ke strategickému partnerství mezi školami a praxí v 6 vybraných zemích (BE, CZ, DE, DK, ES, UK) v podobě národních zpráv s přehledem relevantních politických záměrů a dokumentů, příklady, komentáři, výstupy z národních workshopů
  • Model strategické spolupráce vyjádřený pomocí relevantních indikátorů založený na šetření názorů a pohledů na spolupráci škol a praxe a jejich role v partnerských zemích
  • Sada interaktivních nástrojů na podporu srovnání různých přístupů a inspirativních příkladů ke strategické spolupráci škol a podniků v mezinárodním kontextu, s příklady systémových i institucionálních opatření
  • Průvodce pro spolupráci škol a podniků včetně shrnutí získaných zkušeností, jejich přeložení do koncepčních a politických doporučení jak na úrovni systému, tak škol a spolupracujících institucí z praxe

AKTUÁLNĚ:

V první polovině roku 2017 byla publikována průběžná zpráva projektu BEEHiVES, popisující mj. situaci v ČR. Zpráva je založená na kvalitativní metodologii, zkoumání zájmů a překážek zúčastněných stran ve strategických partnerstvích v 6 partnerských zemích (Španělsko, Spojené království, Belgie, Německo, Česká republika, Dánsko). Zpráva odráží národní kontexty, ale také mezinárodní zkušenosti a zaměřuje se na Specifické aspekty HVET a zapojení zaměstnavatelů.

Zpráva ke stažení: https://beehives.de/#section-hvet-phe-in-partner-countries

Informace o projektových setkáních:

Závěrem byl zorganizován multiplier event v Praze a byla vydána projektová zpráva Report_beehives.