Partnerství se ŽČU v rámci programu ETA TAČR

Celé září roku 2017 se ve Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) neslo v intenzivních diskuzích a přípravách na podání žádosti o dotaci v rámci programu ETA, vypsaném Technologickou agenturou ČR (TAČR). Žádost SPTV podalo společně se Západočeskou univerzitou (ZČU) a Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú.,(VUPI je nová výzkumná organizace, jejímž zakladatelem je Hospodářská komora ČR (HK ČR)).

Dlouho očekávaný program ETA má „podpořit zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.“ 

Společné žádosti o grant předcházelo podepsání  dohody o partnerství mezi ZČU a SPTV, které za ZČU podepsal prorektor pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. a za SPTV předseda PaeDr. Ladislav Jirků. Partnerství postihuje „vzájemnou spolupráci v oblasti rozvoje profesně zaměřeného terciárního vzdělávání“ a také právě spolupráci na žádosti v rámci programu ETA. Na žádosti spolupracují hned 4 fakulty v rámci ZČU – Strojní, Pedagogická a Zdravotnických studií. Hlavní část výzkumu pak provádí Katedra Sociologie FF.

V rámci přípravy žádosti SPTV zúročila své dlouholeté zkušenosti v oblasti rozvoje profesního terciárního vzdělávání, svým způsobem jde také o naplnění a rozvinutí evropských projektů, ve kterých je SPTV dlouhá léta partnerem (viz www.ssvs.cz sekce projekty). Hlavními definovanými cíli projektu jsou:

a) Zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na – díky fenoménu 4.0 – překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FPE, FZS), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

b) Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

c) Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

Hlavním řešitelem projektu je doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU, za SPTV jsou pak členové týmu ředitelka PhDr. Iva Voldánová, MBA a tajemník Mgr. Ondřej Chrást.

Výsledky hodnocení podané žádosti se očekávají do konce ledna 2018.