Diskuzní seminář – Kvalita v profesním terciárním vzdělávání

Cílem semináře, který pořádalo Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV), jako partner projektu BuildPHE, ve spolupráci s EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), byla prezentace metodiky sebehodnocení a jejího využití jako nástroje plánování a rozvoje institucí profesního terciárního vzdělávání v České republice a s tím související diskuze nad nynějším vývojem a trendy profesního terciárního vzdělávání v Evropě.

Diskuzní seminář
„Kvalita v profesním terciárním vzdělávání“

Registrace na seminář (seminář je ZDARMA): https://goo.gl/forms/1JfU4vfI64LI0Yw72

 

Zkušenosti z projektu BuildPHE (Building Professional Higher Education Capacity in Europe) – Výstupy, nástroje, příklady a možnosti využití v praxi

Datum konání: 21. listopadu 2017 od 9:00 – 14:00 hod

Místo konání: Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP),  Spálená 8,  Praha 1

 

Cílem semináře, který pořádalo Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV), jako partner projektu BuildPHE, ve spolupráci s EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), byla prezentace metodiky sebehodnocení a jejího využití jako nástroje plánování a rozvoje institucí profesního terciárního vzdělávání v České republice a s tím související diskuze nad nynějším vývojem a trendy profesního terciárního vzdělávání v Evropě.

Dalším z cílů semináře bylo představit dílčí výstupy projektu, především klíčové aktivity pilotního sebehodnocení a zpracování sebehodnotící zprávy, do kterého se v roce 2016 zapojily tři instituce profesního terciárního vzdělávání z České republiky:

  • CARITAS VOŠs v Olomouci
  • Vysoká škola zdravotnická v Praze
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Nedílnou součástí semináře byl soubor příkladů dobré praxe (byly vybrány z 15 zapojených institucí profesního terciárního vzdělávání z evropských zemí – partnerů projektu – a souvisí s jednotlivými kritérii použité metodiky sebehodnocení). Na těchto příkladech dobré praxe byl zdůrazňován přínos a efekt propojování vzdělávání a světa práce.

Seminář byl organizován v rámci projektu BuildPHE. Více informací o projektu

  • v anglickém jazyce: www.buildphe.eu
  • v českém jazyce na stránkách SPTV: http://www.ssvs.cz/index.php/buildphe/

 

Registrace na seminář (seminář je ZDARMA): https://goo.gl/forms/1JfU4vfI64LI0Yw72

 

PROGRAM 21. listopadu 2017
seminář »Kvalita v profesním terciárním vzdělávání«

 

8:45-9:15 Registrace
9:15-9:30 Zahájení Ladislav Jirků,  předseda  SPTV
9:30 – 10:00 Projekt BuildPHE a nové trendy v profesním terciárním vzdělávání Michal Karpíšek, generální tajemník EURASHE
BuildPHE – metodika, kritéria a zkušenost z pilotních institucí se zpracováním sebehodnocení
10:00-10:30 Strategie a plánování

(CARITAS VOŠs v  Olomouci)

Lenka Divoká, koordinátorka pilotního projektu
10:30 -11:00 Výuka a učení

(Vysoká škola zdravotnická v Praze)

Jarek Pekara, koordinátor pilotního projektu
11:00 – 11:30 Výzkum a rozvoj

(Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

Bc. Kristýna Pospíšilová, VŠTE
11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 12:30 Nástroj Sebehodnocení BuildPHE pro profesní terciární vzdělávání v ČR Iva Voldánová
12:30 – 12:50 Příklady dobré praxe v oblasti strategie a plánování Lenka Divoká
12:50 – 13:10 Příklady dobré praxe v oblasti výuky a učení Jarek Pekara
13:10 – 13:30 Příklady dobré praxe v oblasti výzkumu a rozvoje Bc. Kristýna Pospíšilová, VŠTE
13:30 – 13:40 Závěrečná diskuze Ladislav Jirků