Projekt ZČU, SPTV a VUPI v rámci programu ETA TAČR ČR schválen!

TACR logo

Dne 1. února 2018 vyhlásila Technologická aganetura České republiky (TAČR) výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášeného dne 15. srpna 2017.

Projekt na kterém se SPTV podílí jako partner BYL SCHVÁLEN. Název projektu je:

„Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.“ 

SPTV má být také jedním z koordinátorů aktivit tohoto projektu tzv. hlavní projektové skupiny. 

Tento projekt iniciovalo SPTV jako logické pokračování své činnosti a rozvíjení svého potenciálu v rámci profesního terciárního vzdělávání u nás.

Žádost SPTV podalo společně se Západočeskou univerzitou (ZČU) a Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú., (VUPI je nová výzkumná organizace, jejímž zakladatelem je Hospodářská komora ČR (HK ČR)).

Dlouho očekávaný program ETA má „podpořit zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.“ 

Společné žádosti o grant předcházelo podepsání  dohody o partnerství mezi ZČU a SPTV, které za ZČU podepsal prorektor pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. a za SPTV předseda PaeDr. Ladislav Jirků. Partnerství postihuje „vzájemnou spolupráci v oblasti rozvoje profesně zaměřeného terciárního vzdělávání“ a také právě spolupráci na žádosti v rámci programu ETA. Na žádosti spolupracují hned 4 fakulty v rámci ZČU – Strojní, Pedagogická a Zdravotnických studií. Hlavní část výzkumu pak provádí Katedra Sociologie FF.

V rámci přípravy žádosti SPTV zúročila své dlouholeté zkušenosti v oblasti rozvoje profesního terciárního vzdělávání, svým způsobem jde také o naplnění a rozvinutí evropských projektů, ve kterých je SPTV dlouhá léta partnerem (viz www.ssvs.cz sekce projekty). Hlavními definovanými cíli projektu jsou:

a) Zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na – díky fenoménu 4.0 – překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FPE, FZS), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

b) Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

c) Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

Hlavním řešitelem projektu je doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU, za SPTV jsou pak členové hlavního řešitelského týmu ředitelka PhDr. Iva Voldánová, MBA a tajemník Mgr. Ondřej Chrást, který projekt také koordinuje.

SPTV má být také koordinátorem aktivit tohoto projektu tzv. hlavní projektové skupiny. 

O průběhu projektu a jeho výsledcích budeme pravidelně informovat na těchto stránkách.