“Poznejte své budoucí zaměstnance” – tisková zpráva o Nástroji pro kvalitní stáže ve firmách

Mnohé studie uvádějí, že malé a střední podniky (dále také firmy) nejsou schopny shánět dobré zaměstnance, což limituje jejich možnosti růstu na trhu. Zároveň profesně zaměřené školy nejsou schopny „prodat“ své studenty pro stáže právě v těchto podnicích. Evropa jako celek stále trpí jevem, kterému se souhrnně říká „nedostatek dovedností“. To znamená, že dovednosti, které jsou nutné k úspěšnému uplatnění na trhu práce, nejsou na školách vyučovány, resp. studenti nejsou po ukončení studia dostatečně kompetenčně připraveni ke vstupu do zaměstnání.

Internetový portál www.learntowork.eu (volný překlad názvu portálu je “učit se prací”) je iniciativou projektu SAPS, který byl podpořen v rámci fondů Erasmus+ (klíčová akce 3 – podpora politických reforem). Byl realizován 10 partnery z různých zemí Evropy, včetně České republiky, za kterou je hlavním partnerem projektu Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV). Hlavní cíle projektu byly dva: pomoci školám a podnikům při strukturování a realizaci studentských stáží a zvýšit povědomí a prestiž těchto stáží pomoci vícejazyčné propagační kampaně.

Nedávné studie ukázali, že studenti na stážích firmám přinášejí čerstvé znalosti a poznatky o nejnovějším technickém a vědeckém vývoji a pomáhají řešit reálné problémy firem. Také tyto nové poznatky přenášejí na stávající zaměstnance a tím posilují celý pracovní kolektiv firem a jejich schopnosti a zlepšují také celkovou prestiž firmy. To ve finále přináší lepší produkty a služby, a tím i větší zisk.

Celý systém stáží má ještě jeden velký benefit, dodává Ondřej Chrást, tajemník Sdružení profesního terciárního vzdělávání a jeden z koordinátorů projektu u nás: „Při dnešním nedostatku kvalifikovaných pracovních sil je to pro jakoukoliv firmu výborná příležitost, jak poznat a motivovat své budoucí potencionální zaměstnance, seznámit se s nimi a udržovat s nimi kontakt až do jejich ukončení školy, kdy pak velmi často nastupují právě do firem, kde absolvovali svou stáž. Je to prostě pro všechny strany, tedy studenty, firmy i školy win-win strategie.“

V rámci projektu vznikla celá řada jednoduchých písemných i online materiálů pro firmy i školy, které mají pomoci vzájemné komunikaci a nastavování procesů konkrétních stáží. Jeden z nich „Nástroj pro kvalitní stáže“ – je k dispozici ke stažení právě na stránce www.learntowork.eu –  poskytuje čistě praktický nástroj pro zajištění kvality stáží, umožňuje nastavit systém transparentního řízení kvality stáží jak uvnitř firem, tak i v rámci škol a jejich vzájemnou komunikaci jak s podniky, tak se studenty. Další materiály pak přinášejí ve 4-dílné publikaci kompletní a komplexní návod a průvodce stážemi pro školy, podniky i studenty.

Pro další informace a žádosti o zaslání vytištěných materiálů projektu nás neváhejte kontaktovat:
Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.
kontaktní osoba: Ondřej Chrást – mail: ondrej.chrast@ssvs.cz
www.learntowork.eu – a také stránka naší organizace www.ssvs.cz