Studijní den SPTV – Kompetence 4.0

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) dne 9. 4. 2019 představilo novou tradici tzv. „Studijních dnů SPTV“, ve kterých bude spolu se svými členy a pozvanými hosty pravidelně a podrobně rozebírat a diskutovat výzvy a směřování profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Po konferencích a seminářích se jedná o další formát, který poskytne více prostoru některé problémy prodiskutovat více do hloubky. Umožní také SPTV představit konkrétní výsledky svých evropských mezinárodních projektů. Studijní dny se budou opakovat cca. 2x-4x ročně a jejich témata budou volena s ohledem na potřeby a náměty členů a partnerů SPTV.

První studijní den se nesl ve znamení pokračování diskuze z předchozího semináře  SPTV, který členy SPTV velmi zaujal a objevilo se přání pokračovat ve zde započaté diskuzi. Jeho téma znělo „Kompetence 4.0 a změny studijních programů profesně zaměřených vysokých škol“ a jak název napovídá, Studijní den věnoval podrobně kompetenčnímu pojetí studijních programů, resp. jak toto kompetenční pojetí nastavovat a implementovat do života (resp. studijních programů) profesně zaměřených škol terciárního stupně.