Konzorcium projektu MENTORTRAIN v Praze

Ve dnech 18. a 19. června se v Praze v prostorách Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR na Karlově náměstí konalo mezinárodní konzorcium nového projektu SPTV MENTORTRAIN.

Pravidelné setkání konzorcia řešilo administrativní i obsahový postup rozjetého projektu. Zejména se konzorcium zaměřilo na přípravu scénářů pro online-videa, které mají seznamovat a pomáhat s celým postupem studentských stáží na pracovišti. Vzniknout má přibližně 20 videí, které postupně popíšou celý proces přijímání studenta na pracoviště a jeho mentorování.

V rámci projektu MENTORTRAIN je SPTV hlavním nositelem projektu, leží na něm tedy celá administrativa a koordinace projektu a komunikace s donátorem, v tomto případě Domem zahraniční spolupráce, který v ČR administruje projekty Erasmus+ KA2 (Klíčová akce 2), kam také projekt patří. Ten v červenci schválil první průběžnou zprávu projektu bez výhrad.