2. ročník Národního summitu profesního terciárního vzdělávání “Profesní terciární vzdělávání: příležitosti a hrozby, silné a slabé stránky “ 22.11.2019

Registrační formulář na konferenci: https://bit.ly/2N12Fbo


Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) pořádá již 2. ročník Národního summitu profesního terciárního vzdělávání – tentokrát s podtitulem:

“Profesní terciární vzdělávání: příležitosti a hrozby, silné a slabé stránky “

 

Po více jak 25 letech od vzniku SPTV se profesní vzdělávání na vysokých školách stává čím dál více běžným standardem. Letos uplynuly také 3 roky od novely VŠ zákona, která profesní profily oficiálně uzákonila a přinesla také základní parametry pro jejich akreditaci.

  • Jak se s novelou a profesním profilem obecně školy a univerzity vyrovnaly?
  • Jaké vidí příležitosti a výzvy profesního terciáru v budoucnosti?
  • Jaké jsou zkušenosti s akreditacemi profesních studijních programů?
  • Jaké jsou nejnovější evropské a světové trendy v této oblasti?

Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět již tradiční konference Sdružení profesního terciárního vzdělávání (historicky nazvaná summit). Významným hostem konference bude nový předseda České konference rektorů prof. Petr Sklenička, vystoupí i předsedkyně SPTV a místopředsedkyně  České konference rektorů doc. Jitka Němcová, zástupci Centra pro studium vysokého školství, zástupci evropské asociace profesního vzdělávání EURASHE, představitelé škol a dalších institucí.

 

KDY:
22. 11. 2019 (pátek)
v 9:00 hod.

KDE:
NEWTON College a.s,
Kongresové centrum Praha
stanice metra Vyšehrad,
vchod č. 6,
4. patro, u recepce budou ukazatele s informací ve které učebně se konference koná.
Akce potrvá přibližně do 14:30 hod.
Akce je zdarma. Občerstvení zajištěno.
Povinná registrace na konferenci zde: https://bit.ly/2N12Fbo

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 

Čas Téma Lidé
8:30 – 9:00 Registrace a ranní káva
9:00 “Úvodní slovo pořadatele” doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.,
rektorka VŠZ, předsedkyně SPTV
9:10 “Příležitosti a výzvy profesního terciárního vzdělávání”  prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.,
rektor ČZU Praha, předseda České konference rektorů
 
Pauza na kávu
9:30 – 10:45 BLOG 1
“Rozvoj Profesního terciárního vzdělávání v EU a v ČR, minulost, současnost, praktické zkušenosti a projekty v EU i v ČR” Mgr. Ondřej Chrást, 

tajemník SPTV

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.předsedkyně SPTV

“Profesně zaměřené studijní programy z pohledu NAÚ – problémy a otázky.” PhDr. Petr Novák, Ph.D.  Oddělení koncepční Národního akreditačního úřadu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
“Zkušenosti DZS jako administrátora ERASMUS+ programů v oblasti rozvoje profesního vzdělávání” Ing. Lenka Henebergová, vedoucí sekce Sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraničních služeb (DZS)
“Uplatnění absolventů profesních oborů Ing. Radim Ryška, Ph.D. ředitel Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ)
10:45 – 11:15 OBČERSTVENÍ, KÁVA
11:15 – 12:30 BLOG 2
“Regionální dimenze Profesního školství” Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. – Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)
VOŠ a profesní obory současnosti – současné OPVVV projekty pro VOŠ a jejich přínos k rozvoji profesních oborů. Dominik Fellner  – Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP)
“ZČU Profesní obory v kontextu fenoménu 4.0.” Mgr. Petr Baierl; ZČU; Předseda vysokoškolských odborů,
Zkušenosti s mezinárodní profesní akreditací“. doc. Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Prorektorka pro studium; Vysoká škola ekonomie a managementu
12:30-13:00 Diskuze účastníků
13:00 – 13:30 OBČERSTVENÍ, KÁVA

 

Předpokládané ukončení 13:30

 

 

 

O pořadateli:

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV/CASPHE) je samosprávnou organizací, která sdružuje vzdělávací instituce a fyzické osoby působící v oblasti profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v České republice. Hlavním cílem a posláním je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje zastupováním zájmů profesně zaměřených vysokých škol a vyšších odborných škol, podporou jejich vzájemné spolupráce a výměny zkušeností, zprostředkováním a sdílením informací a zkušeností ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáhá také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává. SPTV je jediným českým zástupcem v EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání. Více: www.ssvs.cz

 

REGISTRACE NUTNÁ!

 

Dotazy směřujte na:

Mgr. Ondřej Chrást
mail: ondrej.chrast@ssvs.cz
tel: 606 914 916

 

Procsee národní summit skupinová fotografie účastníků

1. Národní summit Profesního terciárního vzdělávání v roce 2018 – skupinová fotografie účastníků