Opustil nás emeritní předseda SPTV Ladislav Jirků

Ladislav Jirků

Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že nás navždy opoustil dlouholetý předseda Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) v letech 2002-2018 PaedDr. Ladislav Jirků. V Jihlavě byl váženou a významnou osobností. Stál u zrodu Vysoké školy polytechnické, dosud jediné veřejné vysoké školy na Vysočině, a stal se jejím prvním rektorem. V letech 2010 až 2013 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ladislav Jirků se významně podílel na rozvoji našeho Sdružení a také výrazně přispěl k rozvoji profesní části vzdělávacího sektoru v ČR.

Poslední rozloučení s Ladislavem Jirků se uskuteční v pátek 21. srpna od 13 hodin v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě.

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. – předsedkyně SPTV
Ing. Milena Kolářová – místopředsedkyně SPTV
PhDr. Iva Voldánová, MBA – ředitelka SPTV
Mgr. Ondřej Chrást – tajemník SPTV
Mgr. Michal Karpíšek – dluholetý tajemník SPTV, generální tajemník EURASHE