SETKÁNÍ VALNÉ HROMADY SPTV V PRAZE 2. 5. 2017

IMG_2925
Dne 2. května proběhla na VOSP ve Spálené ulici v Praze další Valná hromada SPTV. Sekretariát ve složení ředitelka PhDr. Iva Voldánová a tajemník Mgr. Ondřej Chrást spolu s předsedou PaeDr. Ladislavem Jirků a dalšími členy předsednictva informovali přítomné členy o mnoha záležitostech a posunech v rámci mezinárodních projektů (viz sekce projekty v rámci webu www.ssvs.cz), které SPTV v České republice realizuje.

VH taktéž schválila upravený rozpočet SPTV a věnovala se diskuzi o současné i budoucí činnosti SPTV.

IMG_2922