Výběrové řízení na experty projektu SAPS – podpora stáží v malých a středních podnicích

logo_w2lSdružení profesního terciárního vzdělávání je jedním z 10 evropských partnerů mezinárodního projektu SAPS, který má tyto cíle:

 • zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z institucí profesního terciárního vzdělávání (PTV) na odborných praxích ze strany malých a středních podniků
 • odstraňování překážek pro spolupráci mezi PTV institucemi a malými a středními podniky
 • podpora pravidelné a strukturované spolupráce mezi zastřešujícími organizacemi pro PTV (národní sdružení – členové EURASHE) a organizacemi zastupujícími malé a střední podniky

Za tímto účelem vytváří mezinárodní i lokální expertní skupiny, které budou vytvářet metodické materiály pro vzájemnou komunikaci institucí a podniků. Více zde.

Projektové konzorcium vyhlásilo výběrové řízení na mezinárodního experta, podmínkou je mj. dobrá znalost angličtiny a:

Profil experta:

Pochází z:

 • Instituce (školy) profesního terciárního vzdělávání
 • Organizace reprezentující malé a střední podniky
 • Přímo z malého a středního podniku
 • Profesionál se zkušenostmi s prací a stážemi zdravotně postižených

Vybraný expert by měl mít tyto vlastnosti:

 • Zkušenost s organizací stáží/praxí mezi institucemi profesního terciárního vzdělávání a malými a středními podniky
 • Umění kooperovat se stakeholdery profesního terciárního vzdělávání a světem práce (asociace reprezentující podniky)
 • Minulá angažovanost v tématu
 • Zkušenosti z mezinárodního působení, publikace na národní či mezinárodní úrovni
 • Excelentní jazyková vybavenost (angličtina)

Podrobný popis činnosti experta a přihlašovací formulář naleznete zde (klikněte na odkaz), zde se také můžete přihlásit.

Práce experta je honorována!

CALL FOR EXPERTS