Hlavní projektová skupina projektu TAČR se ZČU a HK se sešla

4. března 2019 se konala již třetí tzv. „Hlavní projektová skupina“ projektu „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.“, který byl podpořen v rámci programu TAČR ÉTA.

Projekt úspěšně uzavřel odevzdáním závěrečné zprávy první rok života. V rámci setkání pracovní skupiny se kromě administrativních záležitostí řešil především výzkum mezi zaměstnavateli v regionu, který bude zadáván externě a měl by být hotov a následně analyzován v druhé polovině roku.

Hlavní pracovní skupina celý projekt koordinuje a posouvá dále. Hlavním řešitelem projektu je doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU, dále se Hlavní projektové skupiny účastní zástupci 3 fakult ZČU, v rámci kterých projekt probíhá (FST, FPE, FZS), zástupci  SPTV ředitelka PhDr. Iva Voldánová, MBA a tajemník Mgr. Ondřej Chrást a zástupce Hospodářské komory Matěj Mareš.