Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i a Sdružení profesního terciárního vzdělávání uzavřely memorandum

U příležitosti konání semináře Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu“ došlo dne 25.2.2019 k podepsání společné smlouvy o spolupráci – memoranda mezi Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i (CSVŠ) a Sdružením profesního terciárního vzdělávání (SPTV).  Obě organizace dlouhodobě spolupracují na rozvoji a inovacích v rámci vysokého školství a samotné podepsání memoranda bylo formálním završením právě této delší spolupráce. Memorandum podepsali Ing. Radim Ryška, ředitel CSVŠ, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., předsedkyně SPTV. Obě strany deklarovaly připravenost se podílet na rozvoji zejména profesního terciárního vzdělávání a vzájemně se podporovat ve svých činnostech. Podepsání memoranda bylo inspirované projektem PROCSEE, v rámi kterého SPTV založila platformu Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání.

podpis spolupráce

Ing. Radim Ryška, ředitel CSVŠ, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., předsedkyně SPTV

Pospis spolupráce CSVŠ a SPTV

Ing. Radim Ryška, ředitel CSVŠ, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., předsedkyně SPTV