Seminář: Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu

Pro zástupce škol a všechny zájemce jsme spolu s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i připravili seminář k aktuální tématice tzv. fenoménu 4.0 ve vzdělávání.

 • Název: Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu
 • Kdy: 25. února 2019. 9:30-13:30 hod.
 • Kde: Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, 150 00 Praha 5-Smíchov
 • Registrace: https://goo.gl/zg96Qt

Seminář měl za cíl představit Vám činnost Sdružení profesního terciárního vzdělávání a ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství:

 • pojmenovat problémy, se kterými se naše školy v souvislosti s fenoménem 4.0 potýkají
 • a načrtnout budoucí vizi jejich řešení, na které se obě organizace chtějí nadále podílet na národní i evropské úrovni.
 • Seminář představil naše projekty a jejich výstupy, které jsou přímo a konkrétně využitelné ve vašich školách jako jsou SAPS, SAT, PROCSEE, TAČR společně se ZČU
 • Seminář byl diskuzní, participativní.

Program:

Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu

Seminář měl za cíl představit Vám činnost Sdružení profesního terciárního vzdělávání a ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství pojmenovat problémy, se kterými se naše školy v souvislosti s fenoménem 4.0 potýkají, a načrtnout budoucí vizi jejich řešení, na které se obě organizace chtějí nadále podílet na národní i evropské úrovni. Seminář byl diskuzní, participativní.

Kontakt na organizátora: Mgr. Ondřej Chrást, ondrej.chrast@ssvs.cz; tel: 606 914 916

 • Kdy: 25. února 2019. 9:30-13:30 hod.
 • Kde: Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, 150 00 Praha 5-Smíchov
 • Registrace: https://goo.gl/zg96Qt

Seminář je zdarma.

9:30 – 9:40
„Úvodní slovo“
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
rektorka Vysoké školy zdravotnické, místopředsedkyně Konference rektorů
a
Ing. Radim Ryška, Ph.D.
Ředitel Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

9:40-10:00
Evropská dimenze profesního terciárního vzdělávání
Ing. Michal Karpíšek
Generální tajemník EURASHE

10:00-10:30
„Výzvy fenoménu 4.0 pro profesně zaměřené školy – Kompetence 4.0“
Mgr. Ondřej Chrást, tajemník SPTV
Sdružení profesního terciárního vzdělávání

10:10-10:40
„Jak se připravit na Vzdělávání 4.0 ve škole – možné nástroje pro posílení profesního potenciálu škol“ – výstupy projektů SAPS, APPRENTICETRACK, PROCSEE, BUILDPHE a dalších jako užitečné nástroje pro školy, firmy, studenty. 

PhDr. Iva Voldánová, MBA, Ing. Milena Kolářová – Sdružení profesního terciárního vzdělávání
Ing. Milan Edl, Ph.D. – děkan fakulty strojní

Pauza 20 minut

11:00-11:30
Trendy v digitálním profesním vzdělávání
Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. – Centrum pro studium vysokého školství

11:30-12:00
„Informační systémy a jejich využití v profesním vzdělání“
Dominik Felner
– Vyšší škola odborná publicistiky

12:00-12:30
„Vztah škola –  student – zaměstnavatel: Budoucnost Vzdělávání 4.0 na českých školách“
Bc. Lukáš Macenauer, MSc –
Virtubio s.r.o

12:30-13:30
Evropské a světové trendy ke Vzdělávání 4.0 – moderovaná diskuze a workshop“

 

Stručně o SPTV:

Hlavním cílem a posláním SPTV je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje podporou zájmů profesně zaměřených vysokých škol i vyšších odborných škol. Zprostředkováváme výměnu a sdílení informací mezi těmito školami a přinášíme mnohaleté zkušenosti ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáháme také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává – a to zejména v souvislosti s „fenoménem 4.0“, který mění nejenom společnost jako celek, neméně však také vzdělávání i trh práce.

Jsme partneři v mnoha evropských projektech Erasmus+ i jednoho projektu TAČR ÉTA se Západočeskou univerzitou, kde zcela konkrétně analyzujeme současné a navrhujeme změny studijních programů v souvislosti se 4.0 na třech fakultách – strojní, pedagogické, zdravotních studií.

Organizace vznikla již v roce 1991 a od počátku své existence je SPTV členem a jediným zástupcem v  EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního terciárního vzdělávání, která reprezentuje více jak 1500 škol a dalších institucí v oboru.

Těšíme se na viděnou.

1 komentář u „Seminář: Vzdělání 4.0 a vysoké školství – profesní terciární vzdělávání na vzestupu

Komentáře nejsou povoleny.