MENTORTRAIN – oficiální start nového projektu

Ve dnech 28. – 29. listopadu proběhlo první setkání projektu MENTORTRAIN. Tento projekt SPTV koordinuje jako hlavní příjemce v rámci programu Erasmus+ KA2.

Setkání se konalo v hotelu Cavalieri na Maltě.

Setkání se neslo v čistě pracovním duchu, nastavovaly se jednotlivé kroky projektu, harmonogramy, či se upřesňovali konkrétně jednotlivé vstupy, úkoly a odpovědnost za ně napříč partnery. O projektu budeme pravidelně informovat, základní informace a jeho cíle si můžete přečíst zde: http://www.ssvs.cz/index.php/mentortrain/

SPTV na schůzce reprezentovali tajemník SPTV Mgr. Ondřej Chrást a ředitelka SPTV PhDr. Iva Voldánová, MBA.