SPTV uzavřelo memoranda s Národním vzdělávacím fondem a Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

V předprázdninových měsících uzavřelo Sdružení profesního terciárního vzdělávání další memoranda o spolupráci s dvěma významnými organizacemi na poli vzdělávání – Národním vzdělávacím fondem, kde naše předsedkyně doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., podepsala memorandum s ředitelkou PhDr. Miroslavou Kopicovou a se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, kde bylo memorandum podepsáno s tajemnicí PhDr. Danou Čapkovou Ph.D.

V únoru 2019 bylo také uzavřeno obdobné memorandum s Centrem pro studium vysokého školství.

Všechny organizace deklarovaly vzájemně připravenost se podílet na rozvoji zejména profesního terciárního vzdělávání a vzájemně se podporovat ve svých činnostech.

Těšíme se na spolupráci!

Foto: uzavření memoranda s ředitelkou NVF PhDr. Miroslavou Kopicovou