Studijní den SPTV – Třetí role profesního terciárního vzdělávání

Ve středu 29.5. 2019 se uskutečnil již druhý letošní Studijní den SPTV, tentokrát na téma „Třetí role profesního terciárního vzdělávání“. V úvodní přednášce vystoupil s rozsáhlou a informačně nabitou prezentací Miroslav Brada, který vedl v rámci rozsáhlého projektu IPN KREDO právě sekci týkající se Třetí role českých vysokých škol. V rámci dalšího programu pak spolu moderovali tajemník SPTV Mgr. Ondřej Chrást a Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. z Centra pro studium vysokého školství rozsáhlou diskuzi a workshop.

První studijní den proběhl na téma Kompetence 4.0.  „Studijní dny SPTV“, jsou pořádány pro členy a hosty SPTV  podrobně se na nich rozebírají a diskutují výzvy a směřování profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Po konferencích a seminářích se jedná o další formát, který poskytuje více prostoru některé problémy prodiskutovat více do hloubky. Umožňuje také SPTV představit konkrétní výsledky svých evropských mezinárodních projektů.