Studijní den SPTV – Kompetence 4.0

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) dne 9. 4. 2019 představilo novou tradici tzv. „Studijních dnů SPTV“, ve kterých bude spolu se svými členy a pozvanými hosty pravidelně a podrobně rozebírat a diskutovat výzvy a směřování profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Po konferencích a seminářích se jedná o další formát, který poskytne více prostoru některé problémy prodiskutovat více do hloubky. Umožní také SPTV představit konkrétní výsledky svých evropských mezinárodních projektů. Studijní dny se budou opakovat cca. 1x za dva měsíce a jejich témata budou volena s ohledem na potřeby a náměty členů a partnerů SPTV.

První studijní den se nesl ve znamení pokračování diskuze z předchozího semináře  SPTV, který členy SPTV velmi zaujal a objevilo se přání pokračovat ve zde započaté diskuzi. Jeho téma znělo „Kompetence 4.0 a změny studijních programů profesně zaměřených vysokých škol“ a jak název napovídá, Studijní den věnoval podrobně kompetenčnímu pojetí studijních programů, resp. jak toto kompetenční pojetí nastavovat a implementovat do života (resp. studijních programů) profesně zaměřených škol terciárního stupně.