VirTrain se představil na regionálních seminářích EPALE o digitální transformaci vzdělávání dospělých

Výuka jazyků v kontextu odborného vzdělávání a přípravy se neomezuje pouze na počáteční vzdělávání. Inovace v této oblasti jsou v centru zájmu komunity EPALE v celé Evropě. To a skutečnost, že člen týmu VirTrain Lukáš Macenauer již několik let vystupuje na regionálních seminářích pořádaných místní komunitou EPALE po celé České republice, umožnilo, aby byl VirTrain prezentován na podzimních akcích v Praze (září) a Brně (listopad) v roce 2021. Obou těchto akcí se zúčastnilo přibližně 30 odborníků na vzdělávání dospělých.

Semináře pořádá Dům zahraniční spolupráce, který je zároveň českým administrátorem programu Erasmus+ podporujícího projekt Virtrain. Semináře byly zaměřné na některé z klíčových otázek, které se VirTrain i celá komunita EPALE snaží řešit – rozvoj učitelů, digitalizace a efektivní učení pro studenty všech věkových kategorií.

Lukáš měl 30 minut na představení tématu, seznámení posluchačů s aktuálním vývojem v oblasti VR pro výuku a samozřejmě představení projektu VirTRaibn a jeho dosavadního vývoje. Po sérii prezentací měli účastníci možnost vyzkoušet si aplikace používané ve VirTrainu a konzultovat své dotazy a připomínky.

Bylo velmi povzbudivé vidět, že v komunitě EPALE (i mimo ni) je o praktické využití technologie VR skutečný zájem. Metodika projektu bude zjevně klíčová pro využití jejích možností ve velkém měřítku.