Druhé mezinárodní fórum pro excelenci profesního terciárního vzdělávání – Chorvatsko 2017

IMG_3091-minDruhé mezinárodní fórum pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, které bylo svoláváno v rámci projektu PROCSEE (aktuality a celkově o projektu zde), se sešlo ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2017 na ostrově VIS v Chorvatsku. Po předchozím jednání ve Slovinsku (psali jsme o něm zde) se opět sešlo kolem 40 expertů z 12 zemí Evropy, aby pokračovali v diskuzích a zejména v definování praktických kroků pro naplňování svého poslání, tj. excelence profesního terciárního vzdělávání a to zejména se zaměřením na centrální a jihovýchodní Evropu. Každá z celkem 6 zemí projektu (sedmým partnerem je mezinárodní asociace EURASHE) ve svých zemích pořádá tzv. Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného vzdělávání  (u nás o nich píšeme zde), které na místní úrovni diskutují klíčové problémy tohoto sektoru. Výchozí bod pro jednání této mezinárodní skupiny vzešel z minulých jednání jak národních, tak mezinárodní skupiny a dal by se (zjednodušeně, nikoliv závazně) shrnout do několika krátkých definicí klíčových problémů:

  • Profesní terciární vzdělávání jen zřídka využívá celý svůj potenciál.
  • Profesní terciární vzdělávání je často uvězněno v kruhu druhořadých očekávání.
  • Profesní terciární vzdělávání trpí z nedostatku „vizionářského vedení“.
  • Profesní terciární vzdělávání také trpí z mnohočetnosti svých cílů.
  • Profesnímu terciárnímu vzdělávání chybí nástroje – tzv. narativy – na propagaci svých úspěchů.
  • Profesní terciární vzdělávání nemá dostatečné nástroje pro efektivní a kontinuální rozvoj, zlepšování.

Druhé jednání opět pokračovalo v práci již dříve ustanovených 4 skupin, jenž sdružovaly jednotlivé experty z jednotlivých zemí k určeným konkrétním tématům. Za ČR to byli tito experti:

  • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“, 
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,
  • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“
  • Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Jednotlivé pracovní skupiny, jejichž spolu-moderátory byli také zástupci SPTV ředitelka PhDr. Iva Voldánová a tajemník Mgr. Ondřej Chrást, se tentokrát zaměřily na hledání konkrétních doporučení – řešení – definovaných problémů. To probíhalo také na základě důkladné analýzy tzv. příkladů dobré praxe, které jednotliví experti ve svých zemích identifikovali. Dohromady se v rámci projektu pracovalo s více jak 100 příklady dobrých praxí, řešící konkrétní a jednotlivé problémy, se kterými se instituce, ale i zaměstnavatelé a studenti potýkají.

V následujících měsících pokračovaly práce s těmito doporučeními, které následně byly publikovány a v rámci jednotlivých zemí proběhlo několik veřejných akcí, kde také byla tato doporučení prezentována a bylo navrženo jejich uvádění do praxe – ať již na straně legislativní v jednotlivých zemích, tak na straně institucí (škol) a zaměstnavatelů. Hostitelem posledního, třetího, setkání této mezinárodní komise byoĺo na konci června roku 2018 právě naše Sdružení v České republice. Zde došlo k definitivní definici konkrétních výstupů projektu a návrhu jejich implementace do „života“ profesního terciárního vzdělávání ve všech jeho oblastech.

procsee-logo-300x75

IMG_3088-min

IMG_3094-min