Valná hromada a Strategický workshop SPTV – závěr roku 2017

Dne 20.11.2017 zhodnotila Valná hromada, nejvyšší orgán SPTV, činnost roku 2017. Rok to byl mimořádně úspěšný, SPTV nadále úspěšně administruje a vede  5 mezinárodních projektů. Před námi je však také mnoho výzev i v následujících letech. Rozvoj profesního terciárního vzdělávání se stává celostátním a celoevropským tématem, SPTV hodlá i nadále prosazovat své dlouholeté zkušenosti a vize.

 

Valná hromada pak neoficiálně pokračovala 18.12.2017, v prostorách Vysoké školy zdravotnické v Praze, kde se členové zaobírali tzv. strategickou maticí, tedy cíli a oblasti působení SPTV v rámci vymezených témat profesního terciárního vzdělávání.

Podrobnosti a výsledky těchto jednání se již brzy objeví v každodenní činnosti SPTV. Pro podrobnosti sledujte naše stránky.

Valná hromada SPTV 20. 11. 2017

Valná hromada SPTV 20. 11. 2017