Předsedkyně SPTV Jitka Němcová znovu zvolena do vedení České konference rektorů

Předsedkyně Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) doc. PhDr. Jitka Němcová PhD., rektorka Vysoké školy zdravotnické, byla 6. 6. 2019 na 151. zasedání Pléna České konference rektorů v Hradci Králové opakovaně zvolena její místopředsedkyní. Byla také potvrzena jako předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol (Komora B). Novým předsedou České konference rektorů (ČKR) se stal rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) prof. Petr Sklenička. Při volbě porazil dosavadního předsedu ČKR rektora Univerzity Karlovy (UK) prof. Tomáše Zimu. Všichni se svých funkcí ujali 1. 8. 2019, kdy začalo nové volební období ČKR.

Fotogalerie ze zasedání:

https://www.crc.muni.cz/udalosti/fotogalerie/1881-151-zasedani-plena-ckr-volby-ckr

Nové předsednictvo a složení ČKR:

https://www.crc.muni.cz/struktura/komory