Valná hromada SPTV – leden 2020

Dne 10. ledna 2020 se konala každoroční Valná hromada Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV). Valná hromada je každoročním setkáním statutárních zástupců členské základny, kteří rozhodují o směřování SPTV.

  • Na programu bylo schvalování výročních zpráv za uplynulé obodbí a finančního plánu do roku budoucího.
  • Řešila se také drobná změna stanov SPTV, která v tištěných stanovách více zdůrazňuje výzkumnou činnost SPTV.
  • Představovali se nový členi SPTV, kteří představili své školy a seznámili Valnou hromadu se svými očekáváními od SPTV.
  • Plánovaly se 2 tradiční studijní dny (březen – spolu s NAU a květen/červen, kde se téma teprve vybere) a každoroční konference (říjen/listopad), která bude tenktokrát zaměřena na Inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 a propojena se stejnojmeným projektem, které SPTV spolurealizuje spolu se ZČU a VÚPI.
  • Na závěr konference vystupila zástupkyně Domu zahraniční spolupráce, která představila možnosti vysokých škol a vyšších odborných škol při žádání o projekty z programu Erasmus+

 

Valná hromada SPTV 10. 1. 2020

Valná hromada SPTV 10. 1. 2020

 

Valná hromada SPTV 10. 1. 2020 - prezentace Domu zahraniční spolupráce k programům Erasmus+

Valná hromada SPTV 10. 1. 2020 – prezentace Domu zahraniční spolupráce k programům Erasmus+

 

Valná hromada SPTV - Ondřej Chrást prezentuje činnost SPTV v uplynulém roce

Valná hromada SPTV – Ondřej Chrást prezentuje činnost SPTV v uplynulém roce